Siste året før sammenslåing til Nordre Follo: Begge ordførerne mener de ligger godt an i prosessen

Lederkabalen i administrasjonen er på plass, diskusjon rundt nye veinavn igang, kommuneplanen er sendt ut på høring og kommunevåpenet blir etter planen bestemt i februar. Men hvem blir ordfører?