OPPEGÅRD: Leken det advares mot går ut på at ungdommen kveler seg selv, eller andre, for moro skyld. Kvelningen skal gi deg en kortvarig mild euforisk rusfølelse. Ungdommen selv tror det hele er uskyldig moro. Det er det ikke.

I august 2013 ble en 14 år gammel jente på Høvik det første kjente offer i Norge for leken.

I mailen fra kommunalsjefen i kommune skrives det:

«På bakgrunn av enkelte bekymringsmeldinger om ungdommers eksperimentering med farlig besvimelseslek, kjent som “choking game/champagne”, ønsker vi som skole og skolehelsetjeneste å informere dere som foreldre om at slik lek kan være kjent blant deres ungdommer. Vi har ingen opplysninger om omfanget, men vet at det har vært noen tilfeller i Oppegård kommune. Det er flere sosiale medier som viser hvordan ungdommen utfordrer hverandre og utfører leken. Leken kan få alvorlige utfall».

Kommunen ber hver enkelte foreldre vurdere om temaet bør tas opp med deres ungdom.

Ledende helsesøster i Oppegård, Cecilie Evenrud sier bakgrunnen for at informasjonen bare går til foreldrene er at det er de som kjenner sitt barn best.

– Det er ikke sikkert at den samme informasjonen ville synke like godt inn hos ungdommen om den ble gitt på skolen.

Hun poengtere at det ikke er en lek som bare skjer i Oppegård.

– Om du Googler fenomenet, vil du finne ut at det foregår overalt, og går i bølger.

Hos leder, John- Erik Veseth, på forebyggende seksjon hos Follo-politiet, er leken ukjent.

– Jeg har hørt om fenomenet, men at det foregår hos ungdommen i Follo, er skremmende.

Veseth vil ta kontakt med kommunen for å få mere informasjon om besvimelsesleken.

– Dette er nytt for oss, så dette vil vi sjekke nærmere, avslutter Veseth.