I 300 år har det bodd folk på småbruket. Berit (87) blir nok den siste fastboende

Av

Hun har bodd 60 år i det lille småbruket i Indre Oslofjord. Bedre adresse kan man ikke tenke seg, synes Berit Gulbrandsen (87).