Veivesenet: - Vi tar sikkerheten i Oslofjordtunnelen på største alvor

Avdelingsdirektør Nils Karbø i veiavdeling Akershus i Statens vegvesen er uenig i den sterke kritikken fra Hurum Høyre om sikkerheten i Oslofjordtunnelen.