– Rundt en halv million pensjonister er ikke digitale brukere eller har reservert seg mot digital postkasse. For mange er det ikke noe problem at slippen ikke sendes i posten, men andre føler seg på siden av samfunnet fordi de ikke mestrer den digitale utviklingen, sier KrFs Steinar Reiten til NTB.

Det var opprinnelig Senterpartiet som fremmet representantforslaget som torsdag ble behandlet på Stortinget, men det er KrFs løse forslag til saken som fikk flertall.

Forskjellen mellom de to er datoen. Mens Sp ville gjeninnføre slippen alt fra nyttår, måtte KrF av hensyn til budsjettforliket med regjeringen skyve på datoen til 1. juli.

– Da er revidert nasjonalbudsjett lagt fram, og vi varsler nå at vi vil bruke noe av handlingsrommet vårt i disse forhandlingene på å få denne endringen på plass, sier Reiten.

Pensjonistforbundet er også fornøyd med vedtaket.

– Stortingets vedtak om å la pensjonister som ønsker det få slippen i postkassen fra 1. juli 2018, er en seier for fornuften og for det folkelige engasjementet. Dette er en arbeidsseier som viser at det nytter å engasjere seg, sier generalsekretær Jan Davidsen.

Det er anslått at det vil koste mellom 10 og 15 millioner kroner å gjeninnføre ordningen med pensjonsslipp per post. Ordningen vil utarbeides slik at den enkelte pensjonist selv må be om å få papirslippen tilsendt.

(ANB-NTB)