SKI: Taraldrud har blitt valgt som beliggenhet for det nye nasjonale beredskapssenteret i Norge.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) bekreftet valget fredag formiddag.

Les hele regjeringens planprogram her

Selve bygget vil bli på rundt 33.000 kvadratmeter i bruttoareal.

Forprosjektet for Taraldrud-alternativet er ikke ferdigstilt, men behovene som ble skissert for det forkastede Alnabru-alternativet, hvor tomten var for liten, ligger til grunn.

Målet er at senteret skal være klart for innflytting i 2020. Kostnadsrammen ligger på 2,5 milliarder kroner.

Skjermet og med voller rundt

Beredskapssenteret skal samlokalisere helikoptertjenesten, hundetjenesten, bombegruppen, den kongelige politieskorten, krise- og gisselforhandlertjenesten, og Beredskapstroppen.

Tjenestene som ligger i bygget tilsier naturlig nok en begrenset form for innsyn. Statsbygg vurderer det som aktuelt å opparbeide støyvoller på stedet. Helikoptrene, hundene og teknisk og taktisk trening vil medføre støy for omgivelsene.

LES MER:

Det er helikoptrene som legger størst beslag på areal. De krever plass i form av hangarer og et område for landing og avgang. Dette bør være på minimum 250 meter x 35 meter. Det gir også areal for å kunne lande Sea King-redningshelikoptre eller Forsvarets Bell-helikoptre.

Med en årlig flytid på 2000 timer vil aktiviteten fra helikoptrene være rimelig stor.

Spesialrom for troppen

Skytebane under bakken, ulike lagre, garasjer og rengjørings- og vedlikeholdsrom for store mengder utstyr er behovene til Beredskapstroppen. Troppen består av cirka 70 personer. De bruker rundt halvparten av tiden på trening og øvelser.

 

I tillegg trenger hundetjenesten treningsområder, lufteområder, garasjer og hundestall. Tjenesten har mellom 50 og 60 ansatte, i tillegg til 50 hunder. I tillegg er hver ansatt, som disponerer egen hund, avhengig av egen bil.

I tillegg til selve senteret på vestsiden av E6, vil senteret bruke østsiden av E6, like syd for veivesenets kontrollstasjon, til treningsområde med blant annet hinderløyper.

Dette er ikke tiltenkt inngjerdet.