ÅS: Et utvalg med representanter fra de fire fylkene Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud skal møtes til forhandlinger med tanke på å komme frem til en ny fylkesstruktur. Vedtaket om å starte forhandlingene, ble vedtatt mot Sps stemmer.

De første forhandlingene finner sted 30. september og 1. oktober.

Krever åpenhet

Det er ikke alle partier som er representert i utvalget. I Akershus er Sp ett av disse. Gruppeleder i Akershus Sp, Morten Vollset, har forståelse for at det ikke er plass til alle, men at det derfor er desto viktigere at forhandlingene føres for åpne dører.

– Det legges opp til at enkelte politikere ønsker å gjøre avklaringer på kammerset. Viktige spørsmål som skolestruktur, tjenestetilbud og lokalisering av arbeidsplasser er spørsmål som berører innbyggerne i det daglige. Da må de også få kjennskap til de ulike fylkenes standpunkt i forhandlingene, sier Vollset.

De fire fylkespartiene er for offentlighet i alle slike prosesser.

Fylkesadvokaten har uttalt at slike forhandlinger bør være åpne. Dette bekreftes også av departementet som sier at slike forhandlinger er å regne for åpne møter da de blir sett på som folkevalgte organ.

– Hovedregelen bør være at slike forhandlinger bør være åpne når diskusjonen gjelder det som folk vil komme til å merke. Det er noe med å være i samme rom og få opplysningene direkte. Jeg tror det vil være til det beste for alle, i stedet for å få servert en ferdig pakke, sier Vollset til ØB.

Forhandlingsutvalget er representert med H, Frp, KrF og Ap fra Akershus. I teorien er Sp utestengt fra disse forhandlingene.

Svekker tilliten

Gruppeleder for Sp i Vestfold, Kathrine Kleveland, sier at åpenhet er helt sentralt og nødvendig for Senterpartiet.

– At ting unntas offentligheten er med på å svekke tilliten til det politiske systemet, sier hun.

Også gruppeleder for Sp i Buskerud, Viel Jaren Heitmann, mener lukkede forhandlinger er et problem for demokratiet.

– At innbyggerne våre ikke gis innsyn i en prosess som berører deres fremtid, er ikke noe som tjener en folkevalgt styringsform. Det virker som om man gjør dette mer av bekvemmelighet enn fornuft, sier hun.

Vollset håper at økt press for å åpne forhandlingene gjør at forhandlingsutvalget snur.

– Det er ingen grunn til å skjule noe. Ved å lukke forhandlingene og sende pressen på gangen, blir dette en styrt prosess, sier Vollset.

Forhandlingsutvalget skal legge frem sin innstilling i løpet av desember.

Les også: Ny storregion kan hete Viken