Er du ikke abonnent ennå? Prøv ØB+ og papiravisen i fire uker for kun 99 kroner

En ekstern evaluering bestilt av næringsminister Monica Mæland (H), viser at påbudet om flytevest i mindre fritidsbåter faktisk har ført til at flere tar de i bruk.

– Undersøkelsen er i hvert fall ikke et argument for å omgjøre påbudet, sier stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bekreftelse

– Påbudet har ført til at flere bruker flytevest. Jeg er helt sikker på at det i framtiden også vil berge flere liv på sjøen, legger hun til.

Det er Oxford Research som har foretatt undersøkelsen. De anbefaler også en utvidelse til å omfatte alle fritidsbåter. Else-May Botten avviser ikke at det kan bli aktuelt å fremme et slikt forslag. Hun tar undersøkelsen som en bekreftelse på at det var riktig å innføre påbudet hun kjempet for.

– Holdningsskapende arbeid er viktig for å unngå at liv går tapt. Men dette viser at vi er på god vei. Flytevestpåbudet er det enkelttiltaket som alene har størst effekt på sjøsikkerheten. Men det er ikke det eneste som må til, påpeker hun.

Første nederlag

Stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal førte en lang kamp på Stortinget for å få gjennomslag for påbudet.

Da hun lyktes, påførte hun regjeringen sitt aller første nederlag i Stortinget med knappest mulig margin.

MDG ble tungen på vektskåla fordi Rasmus Hansson var lojal mot eget parti og stemte for noe han var imot.

Mindretallet, som bestod av regjeringspartiene samt SV, ville kun ha et påbud for barn under 16 år.

Botten påpeker at denne gruppen bruker redningsvest allerede i dag.

– Det er menn fra 40 til 60 år som er dårligst til å ta redningsvesten på, og den gruppen representerer derfor høyest antall dødsulykker, mener hun.

Annen oppfatning

Næringsminister Monica Mæland (H) har innsett at et flertall på Stortinget hadde en annen oppfatning enn regjeringen.

– Det er ikke påbudt å bruke sykkelhjelm eller refleks, men de fleste gjør det fordi det er smart. Her hadde et flertall på Stortinget en annen oppfatning, konstaterer Monica Mæland. (ANB)