Streiken kostet fylkeskommunen 100.000 kr per dag

Innleid: Ruter måtte også leie inn busser fra andre selskap for å få kabalen til å gå opp. Bildet er tatt tirsdag og da var det ingen elever som ville ta buss fremfor tog, som endelig var begynt og gå igjen. FOTO: Bjørn V. Sandness

Innleid: Ruter måtte også leie inn busser fra andre selskap for å få kabalen til å gå opp. Bildet er tatt tirsdag og da var det ingen elever som ville ta buss fremfor tog, som endelig var begynt og gå igjen. FOTO: Bjørn V. Sandness

Artikkelen er over 3 år gammel

Akershus fylkeskommune har estimert med en ekstrautgift til Ruter for skoletransport på 100.000 kroner per dag.

DEL

SKI: Som følge av streiken i NSB, ba Akershus fylkeskommune Ruter om å sette opp alternativ transport for skoleelever som ble berørt av innstilte tog fra mandag 10. oktober. Tilbudet strakte seg ut oktober og to dager inn november. Legge man antall skoledager til grunn, har streiken kostet fylkeskommunen 1,7 millioner kroner i skoleskyss.

Skoleelever som ØB har vært i kontakt med, har ikke vært imponert over det tilbudet.

Overfylte busser, frakjøring og busser som ikke har kommet, har vært gjengs oppfatning hos ungdommen.

Manglende sikring

Fylkeskommunen har også en forskrift om sikring av skoleelever i buss. Den lyder slik: «Fylkeskommunen plikter å dimensjonere skoleskysstilbudet ut fra at skoleelever med rett til skyss etter reglene i Opplæringsloven, skal ha tilgang til sitteplass med bilbelte fastmontert».

– Under streiken hos NSB har det vært utfordring med tilgang til nok busser med setebelter. I starten ble det i samråd med fylkeskommunen besluttet å benytte de bussene vi fikk tak i for å ivareta elevenes rett til skoleskyss. Bussene er gradvis byttet ut. De siste ukene ble det bare benyttet busser med setebelter, sier kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter.

LES OGSÅ: Streiken skaper trøbbel for skoleelevene

LES OGSÅ: Flere tomme busser mellom Oslo S og Ski mandag

Frakjørte elever

Ruter innrømmer for lav kapasitet. De skylder delvis på at andre enn skoleelever benyttet seg av tilbudet, og dermed «spiste» av kapasiteten.

– De siste ukene med streik hos NSB har vært en utfordring for Ruters kunder som har opplevd fulle busser og frakjøringer. Dette har dessverre også vært tilfelle for skoleelever i tilfeller hvor veldig mange elever ønsker å reise på samme tid. Tilbudet til skoleelevene i Follo har vært dimensjonert ut fra antallet elever som har rett på skyss og som var berørt av streiken hos NSB. Vi kjenner til at tilbudet til skoleelevene ble benyttet av andre kunder som har vært rammet av streiken. Vi kjenner ikke til omfanget. Dette kan ha gått ut over kapasiteten til transport av skoleelever, og er selvfølgelig svært beklagelig.

Ruter har hatt 17 busser i sving til denne skoletransporten. I tillegg har det vært satt inn et par ekstra busser i tilfeller hvor det har vært ekstra mange reisende elever.

– Ser dere ting i ettertid dere kunne gjort annerledes?

– Det er det litt tidlig å svare på nå. Vi har fulgt situasjonen nøye fra dag til dag og gjort løpende justeringer når vi har sett at opplegget vårt ikke har fungert som det skulle.

Dårlig samvittighet

ØB har snakket med en bussjåfør som ikke ønsker navnet i avisen. Han forteller om god kapasitet til Ås, men tilsvarende dårlig til Kolbotn.

–Jeg hadde mange ganger dårlig samvittighet overfor elevene som skulle i retning Kolbotn. Der var det ofte at elever ble stående igjen, ettersom bussen var fylt opp. Jeg hadde flere ganger lyst til å ta en ekstra svipp til Kolbotn. Ruteplanen hindret meg.

Godt fornøyd

Fylkeskommunen er fornøyd med hvordan skoleskyssen ble løst av Ruter.

– Cirka 1600 elever med rett til skoleskyss ble berørt av togstreiken. Fylkeskommunen ba Ruter sette inn busser for å gi disse elevene et skysstilbud. Det var en ekstraordinær situasjon der Ruter skulle gi skoleskysstilbud til mange elever på kort varsel. Det vil alltid være utfordringer i en slik situasjon. Vi er fornøyd med måten dette ble løst på, sier leder Nina Hanssen for transportseksjonen i Akershus fylkeskommune.

Togstreiken

Lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) gikk ut i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter 28. september.

Bakgrunnen for konflikten var at lokførerne ville ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen. Noe ikke NSB ønsket.

Ved streikens utgang var 124 lokførere i streik.

Alle lokaltog på Østfoldbanen ble innstilt.

Streikens spilleregler gjorde at Ruter ikke kunne øke sin kapasitet på de ordinære rutene.

 

Artikkeltags