SKI: I fjor sommer ble det kjent at Skattedirektoratet jobbet for å redusere dagens 103 skattekontor spredt rundt i landet, til 57 kontor. Skattekontoret i Ski var ett av dem som ble foreslått lagt ned.

LES OGSÅ: Skatteetaten vil flytte fra Ski til Moss

Nå har Ski kommune fått endelig beskjed: Skattekontoret i Vestveien stenges for publikum 1. juni i år og ansatte er planlagt flyttet til skattekontoret i Moss 1. oktober 2018.

– Alle berørte ansatte får tilbud om arbeid ved et annet skattekontor. Det er en klar målsetting at så mange som mulig av de berørte ansatte følger med sine arbeidsoppgaver til nytt kontorsted. Flytting av ansatte og oppgaver vil skje gradvis frem til utgangen av 2019, står det i brevet fra regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatt Øst.

Gjør det selv

At det skal kuttes fra 103 til 57 skattekontor begrunnes med at publikum ikke har behov for å oppsøke et kontor.

– Skatteetatens digitale og automatiserte tjenester gjør at de færreste nå oppsøker et skattekontor for å levere skattemeldingen eller for å få hjelp med skattespørsmål. Skatteetaten har gode nettside med informasjon og selvbetjeningsløsninger. Publikum kan finne mer informasjon på skatteetaten.no om etatens digitale tjenester, fremgår det av brevet fra Skatt øst til Ski kommune.

Id-kontroll

Skatteetaten er opptatt av å opprettholde et godt tilbud for ID-kontroll. I de tilfellene hvor ID-kontroll legges ned, vil tilbudet flytte til et nærliggende kontor.

– I samarbeid med det lokale næringsliv vil vi også vurdere tilbud om stedlig ambulerende ID-kontroll, skriver regiondirektøren til Ski kommune.

Ble ikke hørt

Både ordføreren i Ski og tillitsvalgte ved skattekontoret i Ski stilte i fjor høst spørsmål ved nedleggelsen.

– Sør for Oslo er det Follo som er mest sentralt. Det er lett å komme seg ut til bedriftene, sa Truls Gedde-Dahl.

Han trakk frem E18, E6 og Østfoldbanens to linjer. Sett i lys av kontorer både på Lillestrøm og i Sandvika, virker nedleggelsen enda merkeligere, argumenterte de.

– Vi synes at det er ulogisk at man flytter seg vekk fra dekningsområdet sitt, sa ordfører Tuva Moflag den gang.

LES OGSÅ: Forstår ikke nedleggelsen av skattekontoret i Ski