Gå til sidens hovedinnhold

E18: Veivesenet fikk viljen sin ved Glennetjern i Ski

Artikkelen er over 5 år gammel

SKI: Da kommunestyret i Ski behandlet reguleringsplanen for E18 i Ski, gikk flertallet inn for det de folkevalgte mente var mindre endringer som ikke ville forsinke planleggingen av den nye motorveien fra Retvet til Vinterbro.

Les også: Kjemper for Glennetjern til siste slutt

Ett av punktene gikk på å lede overvannet fra E18 i rør forbi Glennetjern og 500 meter lenger ned. slik at det går i Glennebekken. Hensikten er å redusere risikoen for at oljesøl eller andre utslipp forurenser Glennetjern og våtmarksområdet rundt.

– I etterkant av vedtaket som ble fattet i Ski, ble ordføreren kontaktet av Statens vegvesen, som ville klage på ett av punktene fordi det ligger utenfor planområdet, fortalte Tuva Moflag i kommunestyremøtet onsdag.

Fordi hun oppfattet det som viktig for de folkevalgte ikke å gjøre noe som kan trenere fremdriften av motorveien, gikk hun inn i forhandlinger med veivesenet for å se hvordan vedtaket kunne formuleres slik at det ble spiselig for dem.

Les også: Glennetjern-forkjemper utfordret de folkevalgte før nytt E18-vedtak i Ski

Ikke føre var, men heller etter snar

- Jeg vil gi deg ros for den muligheten du har gitt oss til å gi E18 en vei videre, sa Helge Bunæs (H), før han presenterte et felles forslag til nytt punkt 3 i vedtaket fra oktober:

«Dersom overvåkningen av Glennetjern i driftsfasen viser:

a) at saltsjiktning oppstår (måles årlig etter høstsirkulasjon) og/eller

b) en betydelig økning i konsentrasjonen av salt i vannet over 3-5 år (bakgrunnskonsentrasjonen av salt settes på grunnlag av målinger gjort i forkant av anleggsfase)

skal Statens vegvesen iverksette ytterligere tiltak for å hindre saltforurensing, herunder vurdere om overvannet skal ledes utenom Glennetjern og inn i Glennebekken.»

 

Sto på vedtaket fra forrige møte

Dette ble også det endelige vedtaket. Mot åtte stemmer. Senterpartiet, Venstre, Rødt , Miljøpartiet De Grønne og en av de to representantene fra SV sto på den opprinnelige formuleringen fra forrige møte.

Anders Eidsvaag Graven (Sp) synes det var et paradoks at på samme dag som kommunen deler ut årets miljøvernpris, ville flertallet gå inn for en løsning som kan sette Glennetjern i fare.

Ifølge Graven kunne veivesenet løst dette ved å sette i gang en enkel reguleringsprosess for de rundt 200 metrene som er utenfor planområdet, og som trengs for å kunne føre overvann vekk fra Glennetjern.

– Du snakker som Donald Trump!

Dette var Bunæs uenig i.

– Nå har vi ventet på denne veien i lang tid - i 40 år, ifølge noen av grunneierne. Ved å ikke stemme for denne planen, setter dere de som bor i Kråkstad og Skotbu i livsfare! erklærte Høyre-mannen.

– Den typen Donald Trump-retorikk bør Helge Bunæs holde seg for god for! repliserte Sp-representanten.

Les også: E18 er en milepæl for Follo

Kommentarer til denne saken