SKI: Elevrådsleder ved Ski vgs. Sebastian Endrestad, er oppgitt over at politikerne i Ski har gått inn for å legge den nye videregående skolen til sentrum av Ski, og ikke til idrettsparken hvor Ski vgs. ligger. Parken var politikernes andre tomtevalg.

Elevrådslederen levner ikke politikerne mye ære i valget de har tatt.

– Det er tydelig at det ikke foreligger noen form for gode argumenter, annet enn en tidsbesparelse på fem minutter mellom kollektivtransport og skolen. Man begynner nesten å lure på om dette kun handler om prestisjen det ligger i å kutte snora for en ny flott bygning midt i Ski sentrum.

Viktig med stort fagmiljø

Han mener et stort fagmiljø må vektes tyngre enn betydningen politikerne i Ski legger i at elevene skal skape liv i sentrum.

–Jeg tror lærerne her på skolen ville se positivt på å få lærere fra yrkesfag inn i lærerkollegiet. Det vil utvikle mangfoldet og skape inspirasjon.

Elevrådet mener politikerne burde satses på store og gode fagmiljøer, slik at skolene kan ha et variert og godt fagtilbud. Et bredt fagtilbud er viktig for å øke motivasjonen og minske frafallet i skolen. Dette får man ikke ved å ha to små skoler i samme nabolag, med samme studietilbud. Hadde man derimot hatt én stor skole i ett nabolag, så kunne skolen ha truffet bredere med tilbudet, da et større antall elever gir større økonomiske ressurser.

Dere kommer seint på banen?

– Det kan du godt si, men vi har vært midt oppi eksamensforberedelser. Vi håper jo at vår stemme skal høres, når den endelige avgjørelsen skal fattes.

Vil styrke sentrum

Beslutningen om hvor en ny videregående skole skal ligge, er ikke formelt fattet av fylkeskommunen, men mye taler for at de vil følge flertallet i Ski kommunestyret, og velge sentrumsalternativet.

Fylkesrådmann Tron Bamrud har tidligere uttalt at en ny videregående skole i Ski sentrum vil styrke regionbyen.

Elevrådet støtter opp om at det skal gjøres endringer i dagens struktur, men da burde hovedformålet med eventuelle endringer være et bedre studietilbud og ikke det å skap liv i sentrum.

– Det er jo litt morsomt at politikerne først setter ned fraværsgrensen til 10 prosent, for så å oppfordre de samme elevene til å lage liv i sentrum. Vi skal tross alt være til stede i undervisningen, ikke henge rundt i sentrum i skoletiden, smiler han.

Ordfører Tuva Moflag er sikker på valget politikerne Ski har tatt, er det riktige.

– Da fylkeskommunen startet dette arbeidet for et par år siden, var både rektor og elevrådet ved Drømtorp videregående skole positive til å flytte skolen til sentrum. Dette er en skole for hele Follo og derfor mener vi at nærhet til kollektivtransport er viktig, og i tråd med den nylig vedtatte planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Follorådet uttalte også enstemmig at ny videregående i Ski bør plasseres i sentrum med nærhet til buss- og togforbindelser, sier Moflag.

Ordføreren synes det er flott at elevrådet på Ski vgs. uttaler seg i saken.

– Det kunne også vært spennende å høre hva elevrådene ved øvrige videregående skoler og ungdomsskoler i Follo mener. Jeg er overbevist om at en skole i Ski sentrum vil være bra for både elevene og byen, ellers hadde jeg ikke stemt for det.