Bygger gang- og sykkelveien på øst- og sydsiden av Skeidar-bygget

Av

I løpet av sommeren vil Bane Nor ha på plass gang- og sykkelvei ned mot vestsiden av stasjonen for å sikre best mulig ferdsel i stasjonsområdet mens byggearbeidene pågår.