– Barna er en investering, ikke en utgift

LA SKOTBU LEVE: Anette Enes fra Skotbu forstår ikke hvorfor det foreslås å legge ned en nesten ny skole.

LA SKOTBU LEVE: Anette Enes fra Skotbu forstår ikke hvorfor det foreslås å legge ned en nesten ny skole. Foto:

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

YTRINGSKI: Spørsmål til kommunestyret i Ski kommune 9.november 2016

Mitt navn er Anette Enes.
Jeg representerer
Aksjonsgruppa for bevaring av Skotbu skole,
etablert etter folkemøte i Skotbu torsdag 3.november.

I budsjett- og handlingsplanen
foreslår rådmannen å legge ned Skotbu skole
og flytte de 54 elevene til Kråkstad skole fra høsten 2017.
Dette er et forslag som gjentatte ganger har blitt fremmet
av forskjellige Rådmenn opp igjennom tidene,
men har alltid blitt stoppet politisk.

I over 150 år har det blitt drevet skole på Skotbu
I år er det 54 elever på Skotbu skole.
Skolen er bygget for 60 elever.
Aldri har det vært så store elevtall som nå.
15 barn begynner i 1.klasse fra høsten
Det er vedtatt at skolen skal få et tilbygg
for å kunne dekke dagens behov.
Vi stiller oss undrende
til hvorfor forslag om nedleggelse kommer nå.
10 barn er født i Skotbu i 2016 og flere er på vei til neste år.
Nylig er det solgt flere hus som overtas av barnefamilier,
så antallet forventes å øke.

Follobanen og dobbeltspor til Kråkstad
vil føre til økt tilflytning til både Skotbu og Kråkstad.

LES OGSÅ: Elevene sang for de folkevalgte i kampen for Skotbu skole

Skolebygget i Skotbu er nytt
og godt tilpasset til barneskole
Sammen med barnehagen er det selve hjertet i bygda.
Skolen brukes i dag også som grendehus og samlingssted,
og det arrangeres ukentlige aktiviteter for barn og voksne.

En nedleggelse av Skotbu skole,
vil gjøre hverdagen for innbyggerne vanskeligere,
Tilflytting av barnefamilier til området vil stoppe opp.

Forskning viser at de yngste har godt av mindre klasser
og at holdningen til skolen og fremtiden er bedre ved små skoler.
En ny studie viser at skoleskyss gir
negative konsekvenser for helsen til elevene.
Elever som busses til skolen vil ofte føle seg tilreisende,
og får en lavere lojalitet og eierskap til egen skole,
noe som igjen påvirker læringsmiljøet.

Vi etterlyser en konsekvensutredning
knyttet til en eventuell nedleggelse av skolen
og flytting av elevene til Kråkstad.
Nye ideer som å beholde flere klassetrinn på Skotbu
for å unngå midlertidige paviljonger på Kråkstad,
skulle vi gjerne sett vurderinger av.

Innsparingene i forslaget fra rådmannen er lite dokumenterte.
Slik vi forstår det, ligger den tenkte innsparingen kun i lærerressursene ved Skotbu skole.
Da de fleste er fast ansatt i kommunen,
vil dette kun føre til innsparinger
dersom de kan fylle andre ubesatte stillinger i kommunen.
Ved å kutte disse stillingene,
håpes det på en innsparing på 1,7 millioner kroner for 2017,
og 4 millioner for de kommende årene.

Da skolebygget er kommunalt, og fortsatt vil huse barnehage,
vil det ikke her ligge noen reell besparing i flyttingen av skolen.

En evt. overflytting av elever til Kråkstad skole,
vil også medføre utgifter til kommunen,
Vi kan ikke se at disse utgiftene er tatt høyde for
i rådmannens innsparingsforslag.

Kråkstads skole har i dag midlertidige brakker
Slik vi ser det, har de behov for større lokaler.
Å overføre 50 barn
vil ikke gjøre behovet for midlertidige klasserom mindre. 

Ved å flytte over 50 barn i SFO-alder,
vil de allerede overfylte SFO-lokalene i Kråkstad måtte utvides.

Rådmannen skriver at det er
lite behov for skoleskyss i kommunen.
Legges Skotbu skole ned har man
flere barn som vil trenge skoleskyss.
Skolebussen tar i dag 1 time hver vei.

De fleste barna fra 1. - 4. klasse i Skotbu benytter seg i dag av SFO. Skoleskysstilbudet gjelder ikke til SFO, kun til skolen.
Over 50 barn må kjøres og hentes i Kråkstad.
Over 50 flere biler inn og ut av Kråkstads skoleområde hver dag.

Vi har to spørsmål til ordføreren i dag:

1 - Posisjonspartiene i Ski kommune
har som visjon
å bli landets beste oppvekstkommune.
Mener ordføreren at å legge ned Skotbu skole,
ved å spre elevene på klasser i en allerede
overfylt Kråkstad skole og full SFO,
er forenelig med denne visjonen?

2 - De fleste på Skotbu bruker SFO,
fordi Skotbu er en pendlerbygd.
Mener ordføreren at trafikksituasjonen rundt Kråkstad skole
takler opptil 50 flere biler hver morgen og ettermiddag,
siden skoleskyss til SFO ikke er dekket?

Replikk:

Dere sier at dere ikke vil bruke denne.
Ikke la hele kuttet for grunnskolen ramme barna i Skotbu.

Barna er en investering, ikke en utgift.
De er Ski kommunes fremtid.
La Skotbu skole få leve!
 

 
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags