Forslag om å legge ned Drøbak trafikkstasjon – kan bli erstattet av servicekontor i Ski

Det ligger nå et forslag på bordet som kan bety at Drøbak Trafikkstasjon blir lagt ned, og erstattet av et såkalt servicekontor i Ski.