SKI: Prosjektet med å gjøre om Nordbyveien til miljøgate tar tid. Først ble kommunen lovet at veiene skulle stå ferdig til jul i år. Deretter ble det utsatt til våren 2016, og deretter til sommeren 2016.

Prosjektsjef ved rådmannens stab i Ski kommune, Rafael Vo, fikk onsdag ettermiddag en mail fra Statens vegvesen som ikke var veldig positiv.

Denne mailen leste han opp for formannskapet onsdag kveld.

- Det siste Statens vegvesen nå kan melde, er at ferdigstillelse av Nordbyveien, er utsatt enda en gang. Nå lover de at alt skal stå ferdig høsten 2016, sa Vo til møtedeltagerne.

- Hva er grunnen til denne stadige utsettelsen?

- Det vet jeg dessverre ikke. I brevet står det ingen forklaring, men jeg kan love deg at jeg skal nøste opp i dette i morgen, sa Vo, til ØB etter møtet.

Så sent som i Juli, skrev ØB om at veiprosjektet ble noe utsatt på grunn av en feilstøping i veien. 40 meter med betong måtte brytes opp og legges på nytt.

Det siste nå, er altså at Nordbyveien vil være enveiskjørt ut dette året og at den skal stå helt klar til høsten neste år.

Ski kommunen, sammen med Statens vegvesen og Jernbaneverket er jo i gang med veldig mange samtidige prosjekter. Dette vil ta mye tid og vil gå ut over kommunens innbyggere i byggeprosessen i lang tid fremover.

- Det blir jo helt klart en stor utfordring da jernbanebroen blir revet i påsken neste år. Det blir jo aller verst for de med bil. Gang og sykkelbroen, nærmere stasjonen blir jo værende, men jeg ser helt klart at en ny utsettelse av Nordbyveien ikke er veldig gunstig for oss, sier Vo.

Les også: - Folk kommer til å finne en løsning når veien blir enveiskjørt

- Har du noen tro på at dette blir siste utsettelse fra Statens vegvesen?

- Det tør jeg ikke å spekulere i, sier Vo.

- Med tanke på alle utfordringen som nå tårner seg opp og ikke minst at jernbanebroen skal rives om et drøyt halvår. Gruer du deg til 2016?

- Nei, vi må bare puste med magen og gjøre så godt vi kan, sier Vo.

Når det gjelder ferdigstillelse av Oppegårdveien, er det siste at den skal stå ferdig senest fredag neste uke. St. Hansveien er lovet klar i uke 42, også det i følge Statens vegvesen.

For å redusere ulempene for beboere og trafikanter i området er det planlagt omfattende arbeider med oppbygging av vei den uken skolen har høstferie (uke 40).