NORDRE FOLLO: Administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, Gro Herheim, anbefaler å ansette rådmennene i Oppegård og Ski i fast stilling frem til 2020.

Per i dag er Bøhler konstituert frem til 31. desember i år, mens Aurlien er konstituert til 1. juli neste år,

Overfor Fellesnemnda, som har møte tirsdag, argumenterer Herheim for å sikre stabilitet og lederkraft i eksisterende organisasjoner i en krevende omstillingsperiode frem til sammenslåing i 2020.

Også juridiske betraktninger taler for at rådmennene i Oppegård og Ski bør tilsettes fast frem til 2020. Administrasjonssjef Herheim skriver i et notat til Fellesnemnda:

– Det gir et viktig signal nedover i organisasjonen at toppleders ansettelsesforhold følger arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidstagers interesser blir bedre ivaretatt ved en fast ansettelse enn en konstituering. Et fast ansettelsesforhold viser også at arbeidsgiver har tillit til arbeidstager. Det gir arbeidstager trygghet. Det kan også hevdes at klare fullmakter og et avklart ansettelsesforhold gir større lederkraft. Det er viktig i årene frem mot kommunesammenslåing i 2020. Oppegård og Ski kommuner står overfor store endringer særlig på toppledernivå. Dersom topplederne er usikre på sitt ansettelsesforhold, øker det risikoen for at de søker seg til andre stillinger. Et nytt lederskifte i kommunene frem mot 2020 bidrar til usikkerhet og ustabilitet i organisasjonene og kan redusere effektiviteten.

En fast ansatt rådmann vil ha krav på å beholde sin lønn ved overgang til ny stilling i Nordre Follo.