Vedtok bygging av ny videregående skole i Ski sentrum

Av