SKI: Under det årlige møte for barn og unges kommunestyre (BUKS), var det ikke noe tvil om hva som er viktig for barn- og ungdomsskoleelevene i Ski kommune. Over halvparten av de representerte skolene, uttrykket stor bekymring over trafikksikkerheten på veiene til og fra skolen.

- Barn tør ikke å gå til og fra skolen. Det er mye anleggstrafikk på skoleveien, noe som fører til kaos og stengte veier. Vi ønsker flere gangfelt ved skoleveien, sier representant fra Hebekk skole.

Representantene fra Haugjordet ungdomsskole, Siggerud skole, Langhus skole, Ski ungdomsskole og Bøleråsen skole la frem tilsvarende bekymringer om dårlig trafikksikkerhet på skoleveien.

- Farlige kryss og mangel på fortau gjør at flere synes det er skummelt å gå til skolen, sier representant fra Langhus skole.

Spørsmålet som går igjen fra samtlige skoler er hva kommunen har tenkt til å gjøre med denne situasjonen.

Lover tiltak

Ordfører i Ski kommune, Tuva Moflag (Ap) lover å ta initiativtil å se på trafikksikkerheten på skoleveiene i kommunen. Med seg i salen har hun fem politikere fra forskjellige politiske partier.

- Det elevene sier her, er veldig viktig. Politikerne i Ski kommune må lage en annerledes plan, for å bedre trafikksikkerheten på skoleveiene, sier Moflag.

Flere av veiene som elevene er bekymret over er fylkesveier. Statens vegvesen må derfor inn på banen for å diskutere tiltak.

- Vi skal invitere statens vegvesen til å se på dette. I tillegg kommer vi til å ta opp det vi har hørt her i dag, i kommunestyret, sier Moflag.

Under dagens møte fungerte ordføreren som varaordfører for elevene. Elise Ek Haug, fra Langhus skole tok over ordførerstolen.

- Det var veldig gøy å være ordfører for en dag, sier Elise til ØB.

Mangel på uteareal

BUKS består av tre elevrådsrepresentanter fra de tolv grunnskolene i Ski, som møtes for å debattere støtte fra politikerne til sosiale tiltak ved skolene i kommunen.

Utearealer og fritidsaktiviteter var også to temaer som ble flittig tatt opp under spørsmål og svar-runden med ordføreren.  

- Hvor er det blitt av skateparken som er blitt lovet? spør representant fra Siggerud skole.

- Her må det starte en politisk sak, for det er viktig at politikerne holder det de lover, svarer Ordfører Tuva Moflag.

Ski barneskole legger frem at de er misfornøyd med utearealet til skolen. De synes det er for lite og ønsker et større areal hvor de kan trene ute.

- Vi vil ha mulighet til mer aktivitet i friminuttene, som friidrett, fotball og trening med apparater, sier representant fra Ski barneskole.

Dette er sakene som ble tatt opp i årets BUKS møte:

 • Mindre nedhogging av skogen rundt skolen (Bøleråsen skole)
 • Ny fritidsklubb på Langhus (Bøleråsen skole)
 • Dårlig uteareal på skolen (Finstad skole)
 • Tungtransport på skoleveien (Haugjordet ungdomsskole)
 • Mye anleggstrafikk på skoleveien (Hebekk skole)
 • Skolen er for liten i forhold til antall elever (Kråkstad barneskole)
 • Uten trådløst internett i to år (Kråkstad ungdomsskole)
 • Dårlig trafikksikkerhet på skoleveien (Siggerud skole)
 • Mangel på fritidstilbud (Siggerud skole)
 • Farlig skolevei (Langhus skole)
 • Bedre uteareal (Ski barneskole)
 • Dårlig trafikksikkerhet når det bygges i Ski (Ski ungdomsskole)
 • Bekymring for utbygging på Langhus (Vevelstadåsen skole)