SKI: Senteret ble plassert på Ski etter at tidligere alternativ ble forkastet, blant annet Alnabru.

– Det har vært grundige vurderinger i prosjektet over lengre tid. Den klare anbefalingen er Taraldrud, sa justismintister Anders Anundsen til NRK fredag.   

Han trekker frem Taraldruds gode beliggenhet, utvikling av området og utfordringer ved grunnforholdene på Grønmo som argumenter for Taraldrud.

Godt nytt

For Rygge beredskapssenter er politiets kommende plassering på Taraldrud relativt gode nyheter.

– Dette påvirker egentlig ikke vårt prosjekt i det hele tatt. Rygge er ikke er i konkurranse med politiets senter, men samtidig er det bra at det blir liggende så nærme Rygge. Vi kan godt tenke oss å samle hele helikopter-miljøet på Rygge. Gjerne med et beredskapshelikopter på Taraldrud, men med base på Rygge sammen med det andre helikoptermiljøet. Det vil man også spare store summer på, sier Svein Holtan – prosjektleder for Rygge beredskapssenter fredag formiddag til Moss Avis.

Planen for Rygge er å samle alle nødetater på ett sted for felles trening.

– Plasseringen på Taraldrud er bra for politiets nasjonale senter, men det er fremdeles et udekket behov for å samle alle på ett sted. Vi har god støtte fra alle «blålysaktører», sier Holtan.