Rådmannen foreslår å bygge parkeringskjeller til 100 biler under Åsgård skole

Rådmannen foreslår at nye Åsgård skole får en parkeringskjeller med plass til 100 biler. Prislappen er beregnet til 11 mill. kr.