Selvaag vil bygge nesten 400 boliger på Solberg

Av

Solberg vokser i høyt tempo. Selvaag bygg ønsker å bygge nesten 400 boliger i Grenseveien. Nå skal planforslaget til politisk behandling.