Verft, byggeplasser, renhold, matproduksjon, hoteller, busstransport og landets flyplasser kan bli hardt rammet dersom det blir storstreik søndag.

Tirsdag offentliggjør LO og YS hvilke bedrifter og bransjer som først vil gå ut i streik dersom partene i privat sektor ikke kommer til enighet innen meklingsfristen går ut midnatt natt til søndag.

Over 200.000 ansatte i en rekke bransjer kan potensielt bli tatt ut i streik ved en konflikt. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor på 18 år.

Hvor bredt en eventuell streik vil ramme, vil være avhengig av hvilket tema det blir konflikt på, sier forskningsleder ved Fafo, Kristin Alsos, til NTB.

Hun peker på at streikefaren i år er særlig knyttet til to store tema – AFP og krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag.

– Blir det konflikt på reise, kost og losji, vil streiken begrenses til bedriftene innenfor industrioverenskomsten, som i hovedsak dreier seg om skips- og verftsindustrien, og da vil folk flest merke lite til den. Blir det derimot konflikt på AFP, vil en streik ramme langt bredere, sier Alsos.

Flystans og sjokostopp

En slik streik vil folk flest trolig fort merke på kroppen. Busstrafikken kan bli kraftig rammet over hele landet, for LO og YS organiserer bussjåfører i så godt som alle de store busselskapene.

Flytrafikken kan lammes, da de to hovedorganisasjonene organiserer brorparten av de kabinansatte og de ansatte i bagasjehåndtering og sikkerhetskontrollene i norsk luftfart. Pilotene er imidlertid ikke omfattet av dette oppgjøret. Taxiselskapene og bedrifter som driver med spedisjon og varelevering, har også mange ansatte som er omfattet av oppgjøret.

Det kan også gå fort tomt for ulike typer norskproduserte matvarer, samt bakervarer, sjokolade og annen søt mat og drikke, dersom mange av de 30.000 medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund blir tatt ut i streik. Avisene kan også slutte å komme ut, siden både merkantilt og administrativt ansatte i mediehusene, samt avisbud og trykkeriansatte kan bli omfattet av streiken.

Publikum vil trolig også merke det dersom heismontørene som er organisert i EL og IT-forbundet og LO-forbundenes mange medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, blir tatt ut i streik.

Vil unngå tvungen lønnsnemnd

Blir det blir streik, tror Alsos fagforeningene vil gå for et relativt massivt streikeuttak med en gang, og legge opp til en rask opptrappingsplan for å forsøke å presse fram en hurtig avklaring av situasjonen.

– Det er i hvert fall den strategien vi har sett i tidligere konflikter der LO og YS har vært involvert, sier hun.

Forbundene jobber i påsken med å legge en plan for streikeuttaket, og de holder kortene tett til brystet.

Alsos sier utfordringen for forbundene er å få til et uttak som rammer arbeidsgiver hardt, men som ikke utløser tvungen lønnsnemnd på grunn av fare for liv og helse. Ambulansesjåfører og medlemmer som jobber med transport til sykehus eller renhold knyttet til for eksempel sykehus, vil forbundene derfor trolig være forsiktig med å ta ut, tror hun.

– Det er også tradisjon for å gripe inn dersom en streik får store konsekvenser for produksjonen i Nordsjøen, fordi man mener at det får for store samfunnsmessige konsekvenser dersom oljeproduksjonen stopper opp, sier Alsos.

Fakta

* Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det ikke bare skal forhandles om lønn, men at alle tariffavtalenes bestemmelser er åpne for revidering.

* Først ute er oppgjøret i privat sektor mellom NHO og LO og YS, der det ble brudd i forhandlingene 22. mars.

* Tvungen mekling hos Riksmekleren starter onsdag 4. april, med frist midnatt 7. april.

* Fører ikke meklingen fram, kan det bli storstreik fra og med 8. april. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor siden 2000.

* LO har varslet plassoppsigelse for 175.000 av sine medlemmer, mens YS har varslet plassoppsigelse av i overkant av 28.000 medlemmer.

* Oppgjøret er for første gang på ti år et samordnet oppgjør. Det innebærer at LO og NHO sentralt og YS og NHO sentralt forhandler, og at vedtakene blir bindende for alle forbundene i LO og YS.

* I tillegg pågår det rundt 150 forbundsvise justeringsforhandlinger, såkalte forbundsvise sløyfer.

* Forhandlinger om en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

* Offentlig sektor starter sine forhandlinger når privat sektor er ferdig.

 

Alsos synes det er vanskelig å anslå hvor stor streikefaren er i år.

– Det er ikke gitt at det blir streik. Man har muligheter til å finne løsninger, man kan utsette noe til neste oppgjør, det er ikke et enten eller, det kan finnes mange ulike løsninger. Men det er vanskelig å si akkurat nå, sier hun.

Partene møtes til mekling på Riksmeklerens kontor onsdag 4. april. Fristen for å komme til enighet går ut ved midnatt natt til søndag 8. april.