NSB-pressemann: – Det er ikke rart de som er avhengig av toget blir frustrerte

Av

Frostproblemer og andre problemer på tognettet i dag skapte utfordringer på både Østfoldbanen og flere andre togstrekninger.