NAF: – Pendlerne må få automatisk refusjon når togene ikke går som de skal

NAF mener det må settes strengere krav til togselskapene.