Både Frogntunnelen og Vassumtunnelen på Rv23 ble stengt i begge retninger på grunn av et trafikkuhell rett etter klokken 14.

En bil hadde kjørt av veien. Føreren var alene i bilen, og ble kjørt til Ahus for sjekk.

Klokken 15 meldte politiet at vestgående retning mot Oslofjordtunnelen åpnes for trafikk, mens østgående fortsatt var stengt inntil bergning var gjennomført.

Klokken 15.16 var veien ryddet og åpen for trafikk i begge retninger.