Gå til sidens hovedinnhold

Ski er første pilotkommune i landet

Artikkelen er over 3 år gammel

Trim er viktig for å holde seg i vigør - også for hjemmeboende eldre.

SKI: Derfor ønsker Ski kommune å prøve ut DigiRehab. Det er et treningsprogram, et nytt hjelpemiddel for trening i eget hjem. Mottoet er Ny hverdagstrening til en bedre alderdom. Målet er at du kan komme i bedre form med bedre balanse og styrke - og dermed klare deg bedre i hverdagen.

Til det trenger de folk som har lyst til å prøve det ut fra september. Da kan du i så fall ta kontakt med hjemmetjenesten og bestillerkontoret i Ski kommune.

- Vi begynte med dette i Danmark for fem år siden. Det er en positiv oppgave både for den som gjennomfører treningen og for pleieren, sier direktør Niels Heuer i DigiRehab.

Positiv effekt

Han kommer selv fra Viborg, en av de danske kommunene som har hatt gode erfaringer med treningsprogrammet, i likhet med blant andre Aalborg og Vejen. Mange brukere har opplevd en positiv effekt av programmet. Man får stor effekt av liten

Heuer var med på et møte i Ski rådhus her om dagen sammen med Ski kommune og ledelsen i norske DigiRehab, som holder til i Drøbak.

- Vi ser en vesentlig besparelse i kommunene og økt livskvalitet for brukerne. Det blir spennende å se om nordmenn også kan bli sterkere som oss dansker, sier Niels Heuer med et smil.

- Vi er nå i 12 kommuner rundt i Danmark. Men det er en helt annen kommunestruktur hos oss; det er bare 98 kommuner i Danmark, legger han til.

LES OGSÅ: I åtte av ti tilfeller er det familiemedlemmer som står for volden

Bli fysisk sterkere

Sammen med en fra hjemmesykepleien følger du et treningsprogram som er spesielt tilpasset deg. Målet med treningen er at innbyggeren blir fysisk sterkere, og dermed klarer seg bedre i hverdagen.

Treningen består i at den ansatte i hjemmesykepleien gjennomfører en screening av personens fysiske funksjonsnivå og behovet for hjelp.

På bakgrunnen av dette beregner iPaden et treningsprogram som er helt tilpasset brukeren. Treningsprogrammet vises som en video på en iPad, og gjennomføres hjemme hos deg 20 minutter to ganger i uken gjennom 12 uker. Treningen skjer i forbindelse med de ordinære hjemmebesøkene.

- Man gjør de eldre en bjørnetjeneste hvis de bare blir satt i ro og kroppen får forfalle, sier Niels Heuer.

LES OGSÅ: Kjersti skal leve av å ta seg av eldre og ensomme

Vil merke forskjell

Programmet og de enkelte øvelsene justeres hele tiden i forhold til din aktuelle fysikk. Derfor blir treningen effektiv. Du vil allerede etter 12 uker merke en forskjell, og kanskje vil du ha mindre behov for hjelp.

Ski kommune vil gjerne invitere folk til å delta i prøveprosjektet. Det er frivillig å delta eller ikke, og det er fullt mulig å hoppe av underveis. Treningsperioden startet i september og varer til desember, 12 uker siden starten.

- DigiRehab er et digitalt trenings- og analyseverktøy som gjør det mulig å tilby målrettet personlig hverdagstrening til de eldre i hjemmesykepleien for et minimum av ressurser. Treningen gjør de eldre raskt sterkere og mer selvhjulpne og gjør de i stand til å mestre flere av hverdagens aktiviteter.

Via brukervennlige tester og screeninger, utarbeider systemet tilrettelagte treningsprogram som er tilpasset den enkelte bruker. Øvelsene vises på video på en iPad og gjøres sammen med en i hjemmesykepleien, som normalt kommer i hjemmet.

LES OGSÅ: Ski kommune jobber mot knall og fall

- Bedre oversikt

Et innebygget varslingssystem gir tilbakemeldinger på hvordan det går med den enkelte og varsler når innsatsen må justeres. Kommunen får oversikt over brukergruppens rehabiliteringspotensial og utvikling i behovet for hjelp og fysisk funksjon over tid.

Det er ofte for få fysioterapeuter til å dekke det behovet som reelt er der ute, derfor er systemet skreddersydd til å bruke hjemmesykepleierne til å gjøre fysioterapeutens jobb i de lette tilfellene, som et supplement. Man kan da ta tak i den store mengden eldre og få de mer selvhjulpne og ikke se på de med spesielle behov, skader ol. For denne gruppen er man avhengig av fysioterapeutene.

Hjemmesykepleierne kommer allerede hjem til den eldre, det er en de kjenner og har tillit til, som kjenner deres behov og ser utviklingen. Det krever heller ingen ekstra kjøretid. Ved å ha en person til stedet som veileder og motivator gjør at treningen får en helt annen verdi.

DigiRehabs treningsløsning har allerede bidratt til økt selvhjulpenhet og livskvalitet for de eldre, arbeidsglede for pleiepersonalet og besparelser i flere store danske kommuner. Vi ser at en ganske liten treningsinnsats kan styrke de eldres selvhjulpenhet, livsglede og livskvalitet betydelig. Livskvalitet er også en god investering, sier Hege Sverdrup-Thygeson i DigiRehab i Drøbak som er den norske avdelingen av selskapet.


Kommentarer til denne saken