SKI: Private frisørskoler finnes det ikke mange av. Etter det ØB har av opplysninger er det kun i Oslo og i Vestfold at dette eksisterer. Nå vil snart dette også bli et tilbud i Ski kommune.

Salong Edmund på Ski storsenter brenner for yrket sitt og ønsker å være med på å utdanne nye dyktige frisører.

– Vi skal ha et egnet kurslokale i Ski sentrum. Det er vi i ferd med å fikse, sier Irene Selmer Hennum ved Salong Edmund.

Hennum jobber til daglig som frisør i salongen på storsenteret og skal undervise elevene.

Ideen om frisør skole har vært i tankene deres i mange år, men dette har ikke latt seg gjøre før nå.

– De får den samme utdannelsen som ved en videregående skole, men opplegget er noe annerledes, sier daglig leder i salongen Ida Synnøve Andresen.

I den offentlige skolen startet man med Vg1 det første året, deretter spisses utdannelsen til frisør det 2. året. De to siste årene av utdannelsen er praksis. Hos Salong Edmund i Ski blir det 21 uker med teori. Deretter går du ut i tre og et halvt år med praksis.

– Kan du velge praksissted, eller må du ha praksisen hos dere?

– Nei, det velger man helt selv. Men har vi plasser, er de selvfølgelig velkommen til å ta lærertiden i vår salong, sier Andresen.

For å ta Svennebrevet, noe som er anbefalt, men ikke nødvendig for å bli frisør, må du ha bestått i alle fellesfag, som for eksempel norsk, engelsk og matematikk. Mangler du ett eller flere av disse fagene, må du selv sørge for å ta dette på egen hånd.

Godkjent av Lånekassen

– Hvor mange elever har dere kapasitet til å ta inn?

– Vi har satt et tak på 15 personer, sier Hennum.

Utdannelsen koster 67.000 kroner og er godkjent av Lånekassen. Salong Edmund følger offentlig godkjent lærerplan. Første kull starter opp 16. januar 2017.

– Dette er helt nytt for oss og er litt skummelt, men også veldig spennende, sier Hennum.