VESTBY: Den 22. juni fikk Vidar Holthe i Viltforvaltningen i Vestby melding om en syk hare ved Vandrås i Vestby kommune, i grenseområdet mot Hobøl og Våler.

Haren ble først observert sittende under en busk på formiddagen. Da finneren så den falt den om på siden, men forsatte å puste. Da Holthe kom for å hente den et par timer senere, var den død.

Flere tilfeller i fjor

Den døde haren ble levert inn til Veterinærinstituttet, og i går kom prøvesvaret: Haren hadde harepest, eller tularemi.

Ifølge obduksjonsrapporten var den fullvokste haren i middels godt hold, og det var ikke tegn til ytre skader. I nakkeområdet hadde den flere blodfylte skogflått. Sykdomsforandringer som tydelig forstørret lever og milt er forenlig med tularemi, og sykdommen ble påvist gjennom en bakterorologisk undersøkelse.

Det ble innrapportert flere tilfeller av harepest i Østfold i fjor. Også en person fra mossedistriktet ble smittet av pesten.

– Men dette er det første tilfellet i år. Det pleier jo først å komme på høsten en gang, når det er er mye fuktig vær, sier Holthe til Moss Avis.

Tirsdag har han plukket opp en død hareunge som lå ved Moss og Omegn Jeger og Fiskerforening. Den var blitt spist på, og Holthe vet foreløpig ikke hva som var dødsårsaken. Men han tok den med for analyse.

LES OGSÅ: Viltnemnda: - Ikke ta i døde dyr uten hansker

Liten bestand

Han forteller at harebestanden er svært liten i Vestby nå, så lav at det i realiteten ikke burde være noen fare for smitte fra individ til individ. Samtidig tar andre smågnagere med seg smitten, og de tåler den mye bedre.

– De kan bli lutt snørrete, men stryker ikke med. Men tulaeremi smitter kraftig over på mennesker, og man får influensaliknende symptomer. Man skal være veldig forsiktig hvis det er harepest, ikke ta i dyrene, sørge for å vaske henda, og ikke drikke vann ute. Hvis du skal plukke opp en hare; bruk hundelortmetoden. Jeg kjenner ekstremtilfeller der folk har blitt liggende på sykehus i flere måneder, med veldig kraftig influensalignende sykdom, forteller han.

Ifølge Holthe er det normalt harepest-utbrudd rundt hvert femte år, og vanligvis er utbruddene lenger inn i landet.

– En del ganger dør mellom halvparten og 80 prosent av harebestanden i områder med smitte, forteller han.

Han kjenner imidlertid ikke til hvorfor harebestanden er så lav i Vestby for tiden.

– Den har gått jevnt nedover, forteller han.

Harepest – Tularemi

Tularemi er en bakteriesykdom som primært ses hos viltlevende dyr. Hare og smågnagere er spesielt utsatt, og sykdommen kalles ofte harepest eller lemenpest.

Tularemi kan overføres fra dyr til menneske.

Forårsakes av bakterien Fracisella tularensis.

Bakterien er svært smittsom, og kan overføres gjennom direkte kontakt med syke eller døde dyr, gjennom konsum av smittet vann eller kjøtt, via blodsugende vektorer som mygg og flått, og gjennom innånding av bakterieholdig støv.

Den kan overleve lenge i vann og gjørme.

Mygglarver kan smittes under utvikling i infisert vann, og videreføre smitten til den ferdig utviklede myggen. Det er derfor mulig at mygg kan overføre tularemi-smitte også uten at den har sugd blod fra et smittet dyr.

Smittede harer dør vanligvis av blodforgiftning etter få dager. Smittede harer som blir felt under slakt medfører stor smittefare.

Mange smågnagerarter er følsomme og dør av denne infeksjonen. Kjæledyr og husdyr regnes som relativt lite mottagelige, men hunder kan smittes ved fangst/spising av smågnagere (lemen). Disse hundene kan utvikle forbigående symptomer på sykdom (feber, opphørt matlyst), normalt av få dagers varighet.

Tularemi hos mennesker: Inkubasjonstiden er vanligvis 3–5 dager, og symptomene er vanligvis influensalignende. Det kan være andre symptomer som er mer spesifikt knyttet til smittemåte; innånding av smitteholdig støv kan gi lungebetennelse, smitte gjennom mat og vann kan gi svulne svelg- og halslymfeknuter, smitte via hud kan gi lokal hudbetennelse og hovne lymfeknuter. Sykdommen kan behandles effektivt med antibiotika.

Les mer om Tularemi her

Kilde: Veterinærinstituttet