Nå kan Viken velte: Flertall for å sette gigantfylket på politisk pause

Ole Haabeth og de andre fylkesordførerne i Buskerud, Vestfold og Akershus under felles fylkesting på Holmsbu i fjor. Nå er hele Viken satt på politisk pause.

Ole Haabeth og de andre fylkesordførerne i Buskerud, Vestfold og Akershus under felles fylkesting på Holmsbu i fjor. Nå er hele Viken satt på politisk pause. Foto:

Av og
Artikkelen er over 1 år gammel

Aps arbeidsgruppe i Viken sier ja til å avslutte det politiske arbeidet med Viken.

DEL

– I dag har vi tre fylkespartiene i Østfold, Buskerud og Akershus Arbeiderparti blitt enige om at vi vil avslutte det politiske arbeidet i fellesnemda for Viken, forteller leder i Østfold Ap, Stein Erik Lauvås til Fredriksstad Blad søndag.

Tirsdag skal det være møte i fellesnemnda for Viken, og SV, Senterpartiet og Frp har utarbeidet et forslag om å legge ned det politiske arbeidet inntil både saken rundt Finnmark og oppgavene til de nye fylkene er på plass etter Stortingsbehandling i høst.

Nå har altså Arbeiderpartiets arbeidsgruppe bestemt seg for å støtte forslaget som dermed vil få flertall.

– Vi vil vente på at Stortinget på nytt behandler saken i høst før vi foretar oss noe, sier Lauvås.

– Vi har i dag hatt møte mellom de tre fylkespartiene i Viken og bestemt oss for å støtte forslaget, sier Tonje Brenna, gruppeleder i Akershus Ap til NRK.

Det var NRK som først meldte nyheten søndag ettermiddag.

Hun trekker frem at sammenslåingen ikke har støtte i verken befolkningen eller i de tre fylkestingene.

Flertallet for å sette det politiske arbeidet på pause vil forsinke hele prosessen med flere måneder. Etter planen skal den nye, gigantiske fylkeskommunen med 1,2 millioner innbyggere være operativ 1. januar 2020.

Det ble tidligere i sommer et kraftig opprør i Finnmark, som resulterte i at kommunalminister Monica Mæland la fylkessammenslåingen av Troms og Finnmark på is inntil en eventuell ny avklaring fra Stortinget.

Østfold Aps Inger Christin Torp sendte ut følgende pressemelding på vegne av Østfold, Buskerud og Akerhus Arbeiderparti søndag ettermiddag: «Samordningsorganet for Viken Arbeiderparti vedtok søndag ettermiddag å be Arbeiderpartiet sine medlemmer i Fellesnemda for Viken stemme for det framlagte forslaget fra FRP, SV og SP som lyder som følger: Fellesnemda i Viken avventer Stortingets endelige avgjørelse på oppgaver og inndeling av fylkene. Inntil ny beslutning er tatt og nye oppgaver tildelt, vil fellesnemda innstille arbeidet» slriver Tops.

I pressemeldingen står det videre at Arbeiderpartiet i tillegg vil fremme følgende forslag:

På grunn av den uoversiktlige politiske situasjonen på Stortinget og regjeringens handlingslammelse, legges det politiske arbeidet i fellesnemnda ned. Det er viktig for fellesnemnda å understreke at ansvaret for regionreformen i form av inndeling av fylkene og oppgaver, ligger hos stortinget. De tre fylkestingene har tidligere vedtatt at de er imot sammenslåingen, og ber stortinget oppheve sitt vedtak. Fellesnemnda ønsker med dette å sende et tydelig politisk signal om dette.

– Den viktigste ressursen fylkeskommunene har, er våre ansatte. For Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommune er det viktig å være gode arbeidsgivere og holde på kompetente medarbeidere. Den tvilen som nå er skapt rundt sammenslåinga av Viken, bidrar ikke til dette. Det finner fellesnemnda beklagelig. Summen av den usikkerhet regjeringens uttalelser har skapt, og den store lokale motstanden mot Viken, gjør at fellesnemnda nå stanser sitt politiske arbeid og ber stortinget rydde opp, heter det i pressemeldingen, som avsluttes med et forslag om at Viken oppheves.

– Samordningsorganet for Viken Arbeiderparti er åpne for at de forberedte innplasseringene av fylkesdirektører og eventuelt andre presserende ansettelser sluttføres med forbehold om at Viken fylkeskommune etableres, skriver Torp. 

Artikkeltags