AKERSHUS: Oslo universitetssykehus skal bare overføre 140 legestillinger til Akershus universitetssykehus (Ahus) når sykehusansvaret fra nyttår overføres for pasientene fra Follo og bydel Alna.
Tidligere denne måneden meldte Ahus-direktør Øyvind Graadal overfor Helse Sør-Øst inn krav om 193 nye legestillinger. Han får bare 140.
193 nye legestillinger er ifølge Graadal et minimumskrav sett i forhold til å kunne overta nytt opptaksområde.
Ifølge direktøren på Ahus trenger sykehuset 78 stillinger ved Medisinsk divisjon og 73 stillinger ved Kirurgisk divisjon. Ved Barne- og ungdomsklinikken: 15 legestillinger, pluss to legestillinger ved Divisjon psykisk helse.
Helse Sør-Øst gikk inn i prosessen da partene, Oslo og Ahus, ikke kom til enighet, og resultatet blir en overføring av adskillig færre legestillinger enn Ahus mener de trenger.