Ahus-økonomien bekymrer

Fylkespolitiker Siri Hov Eggen (Ap) fra Vestby, til venstre og tidligere Nittedal-ordfører Mette Tønder (H) møtte onsdag for første gang i Ahus-styret. FOTO: INGER EIDEM

Fylkespolitiker Siri Hov Eggen (Ap) fra Vestby, til venstre og tidligere Nittedal-ordfører Mette Tønder (H) møtte onsdag for første gang i Ahus-styret. FOTO: INGER EIDEM

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

AKERSHUS: Ahus kutter kostnader i 2012, men har fortsatt altfor stort underskudd. Det bekymret foretaksstyret.

Hittil i år har for eksempel Kirurgisk divisjon et avvik på 17,5 millioner kroner. Medisinsk tipper 19 millioner kroner og Kvinneklinikken nærmere åtte millioner kroner.

– Føler ubehag

– Jeg føler ubehag når avvikene er såpass store, sa nestleder Leif Frode Onarheim. Styremedlem Geir Nilsen foreslo at styret får månedsprognoser for hver sykehusdivisjon på bordet. Onarheim vil også at avdelingene som strever mest, legger frem for styret hvilke konkrete tiltak de gjør for å komme ut av uføret.
Ansatterepresentant for Norsk Sykepleierforbund, Kai Øivind Brenden, fremhevet at kvalitetsutvikling og fokus på arbeidsmiljø er vel så viktig som tett økonomioppfølging for å snu utviklingen.
Styret gjentar i et vedtak at sykehusledelsen særskilt må følge opp enheter som har underskudd i driften. Nye investeringer skal kun gjelde virksomhetskritiske områder, vedtok også Ahus-styret.

Langtidsplan

Styret fikk også en første innføring i langtidsplanen for 2013–2016.
– Den betydelige befolkningsveksten i vårt fylke Akershus blir den største utfordringen, sa styremedlem Siri Hov-Effen. Hun stilte spørsmål om dette reflekteres i sykehuseier Helse Sør-Østs rammeoverføringer.
I langtidsperioden 2013–16 er det lagt inn et investeringsbehov ved sykehuset på 1,3 milliarder kroner. Midlene skal i all vesentlighet brukes til bygningsmasse og medisinsk-teknisk utstyr. Ahus-ledelsen håper å kunne realisere nytt bygg for psykisk helsevern, men har i dag ikke nok penger, og må søke annen finansiering. Nybygget på Ahus skal erstatte lokalene sykehuset i dag leier midlertidig av Oslo universitetssykehus (OUS) på Gaustad sykehus.

Artikkeltags