Gå til sidens hovedinnhold

Fakta om undersøkelsen

Artikkelen er over 10 år gammel
* Undersøkelsen er i regi av Kommunenes sentralforbund.
* Det skal gi svar på hvordan lokaldemokratiet oppleves av innbyggere og folkevalgte i kommunene.
* 50 kommuner har deltatt, hvorav Frogn, Gjerdrum, Enebakk og Nesodden i Akershus.
* Kommunene ble delt opp i tre grupper etter innbyggertall
* Frogn kommune er en av 22 mellomstore kommuner.
* I Frogn svarte 300 innbyggere og 28 av 31 politikere.