DRØBAK: Styret i Fergeselskapet har vedtatt å gi Finn Eriksen tilbud om å kjøpe jazzbåten Jacobine. Dermed blir båten i Drøbak. Partene skal møtes i løpet av dagen.

Gunnar Johannessen, som er både driftssjef, styremedlem og aksjonær i Fergeselskapet, bekrefter styrets vedtak.
– Vi aksepterer budet fra Finn Eriksen. Selv om et bud nordfra var marginalt høyere så ønsker vi at båten skal forbli som et tilbud i nærmiljøet, sier han.

Skal møtes

Johannessen understreker at salget ikke er i orden.
– Vi skal nå møtes med megler for å gjennomgå kontrakten, og så skal vi skrive under. Dessuten er det et par krav Finn Eriksen stiller til kommunen som må innfris. Men de to kravene regner jeg ikke med er noe problem, siden de ikke er noen endring fra dagens situasjon.
Kravene Finn Eriksen stiller er at Jacobine skal få beholde kaiplassen på Sjøtorget samt fortsatt få ha skjenkebevilling.
– Jeg har hørt signaler om at budet er akseptert. Jeg regner med at kravene til kommunen er en formalitet, sier Finn Eriksen.
Eriksen driver selskapet Finn Eriksen Kran og Transport på Husvikholmen. I tillegg er han skipper på seilbåten Eldrebølgen, som to ganger har sikret seg VM-tittelen.

Mer blues?

Eriksen forteller at de vil fortsette med bluescruisene, charter og sørge for andre aktiviteter. Jazzcruisener han litt mer usikker på.
– For at vi skal få dette til å gå rundt er vi avhengig av en smule omsetning, så kanskje vi må se oss om etter andre alternativer. Rock og pop i en eller annen form, kan være aktuelt, sier Eriksen.