Frogn klatret 214 plasser

FORNØYD: Rådmann Harald Hermansen (til venstre) og kommunalsjef Olav Neander er fornøyd med at Frogn kommune gjør et byks på kommunebarometeret.

FORNØYD: Rådmann Harald Hermansen (til venstre) og kommunalsjef Olav Neander er fornøyd med at Frogn kommune gjør et byks på kommunebarometeret.

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

FROGN: Foreløpige tall fra årets kommunebarometer viser at Frogn klatrer 214 plasser opp fra fjorårets måling til en 19. plass på landsbasis.

Kun fire kommuner i landet klatrer mer enn Frogn. Den gode plasseringen skyldes blant annet nye nøkkeltall innen grunnskole som utelukkende positivt ut og står til beste karakter 6 i Frogn.

Gode skussmål

Samlet karakter og plassering per sektor viser at Frogn innen grunnskolen ligger på en 14. plass med karakteren 6. Her er nasjonale prøver og grunnskolepoeng viktigst. Nasjonale prøver, både på 5. og 8. trinn, er svært gode, mens på 10. trinn er det jevnt godt over middelkommunen.
Også elevundersøkelsen gir kommunen meget gode skussmål. Trivselen er høy, og det er rapportert om veldig lite mobbing, heter det i rapporten.

– På riktig vei

- Kommunebarometeret viser at vi er på riktig vei og det har vi også sett av andre undersøkelser over tid. Men selv om undersøkelsen viser at de fleste elevene trives og vi har lite mobbing, så er dette en satsing vi er nødt til å ha fokus på hver eneste skolehverdag, året igjennom. Vi må ha nulltoleranse når det gjelder mobbing, og en klar ambisjon om at ingen elever skal mobbes, understreker kommunalsjef Olav Neander.

Mer forebygging

Også innen barnevernet er det stor forbedring, og Frogn har rykket opp fra 217. plass i 2011 til 97. plass og karakteren 4,9 i 2012. Andelen saker som tok mer enn tre måneder å behandle gikk ned i fjor, og er nå godt under landsgjennomsnittet. I rapporten fremheves at kommunen har brukt vesentlig mer på forebygging enn tidligere, noe som i følge NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) kan bidra til at det blir lavere behov for barneverntiltak på sikt.

Forbedringsområder

Rådmann Harald Hermansen er godt fornøyd med de foreløpige tallene.
- Jeg er ikke overrasket over at vi oppnår så gode resultater. Vi har en solid organisasjon og mye kompetanse, så dette skal vi glede oss over og ta med oss i det videre arbeidet. Men vi må hele tiden tenke fremover og se på hvilke områder vi kan forbedre oss. Vi har blant annet noen utfordringer innen pleie og omsorg som vi er nødt til å se nærmere på, men dette må ses i sammenheng med våre nye oppgaver relatert til samhandlingsreformen, understreker Hermansen.

Artikkeltags