DRØBAK: – Det er en stor fordel om båten selges lokalt, sier Terje Evensen som er leder av Drøbak Bluesklubb og markedssjef for den årlige Bluesfestivalen i Drøbak.
Evensen både håper og tror at en av de lokale har muskler til å reise tilstrekkelig med kapital.

Snart i boks
Også en av de lokale kreftene, daglig leder Finn Eriksen i Finn Eriksen Kran og Transport AS, bekrefter at de har lagt inn et bud.
– Vi har selvsagt lagt inn et par krav, men dette har vi god tro på at går i orden, sier Eriksen.

Kaiplass og bevilling

Hvilke krav er dette?
– Frogn kommunen må garantere at vi får kaiplass og at det blir gitt klarsignal til skjenkebevilling.
– Men skal jeg være ærlig så har jeg tro på at dette går i orden før uken er omme.
Hva kan dere tenke dere å drive med når båten eventuelt er i deres eie?
– Vi kommer til å fortsette med bluescruisene, men er litt mer usikker på jazzcrusene.
– For at vi skal få dette til å gå rundt er vi avhengig av en smule omsetning, så kanskje vi må se oss om etter andre alternativer. Rock og pop i en eller annen form, kan være aktuelt, sier Eriksen.