FROGN: Særinteressene styrer Frogn kommune. Det mener et stort flertall av både innbyggere og politikere.

Frogn kommune har sammen med 49 andre norske kommuner vært med på en undersøkelse om lokaldemokrati. En undersøkelse i regi av KS, som skal si noe om hvordan innbyggerne og de folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet.

LES OGSÅ:Politikerne tar ikke hensyn

Særinteressene styrer

Hele 84,6 prosent av de folkevalgte og 75,1 prosent av innbyggerne mener særinteressene får gjennomslag i Frogn og ikke innbyggernes fellesinteresser.
I de andre mellomstore kommunene er det kun 46,2 prosent av de folkevalgte og 62 prosent av innbyggerne som mener det samme.

Mange sterke aktører

– Særinteressene har nok stor makt i Frogn, innrømmer ordfører Thore Vestby.
– For oss folkevalgte er politiske partier særinteresser. Men vi har veldig mange sterke, aktive og tunge aktører i Frogn-samfunnet. Disse jobber aktivt opp mot politikerne, driver lobbyvirksomhet, markerer seg og har mye makt. Jeg tenker på Frognmarkas Venner, båtforeninger og andre sterke grupper.

LES OGSÅ:Hvilket parti spiller ingen rolle

Aha-opplevelse

Ordføreren forteller at resultatet av undersøkelsen ga ham en aha-opplevelse.
– Jeg har alltid lurt på hvorfor Frogn alltid er i norgestoppen når det gjelder valgoppslutning. Vi er blant de fem-seks beste i Norge ved hvert valg, og har en oppslutning som kun småkommunene kan vise til. Nå forstår jeg det bedre. Innbyggerne kjemper for sine særinteresser og vet at hver enkelt stemme kan påvirke valgresultatet.

LES OGSÅ:Misnøye med informasjon

Folk bryr seg

– Vi har et generelt høyt engasjement i Frogn og det er veldig bra. For det betyr at folk bryr seg om hva som skjer rundt dem.

LES OGSÅ:Fakta om undersøkelsen