DRØBAK: Modellbil-entusiastene i Drøbak har bygd seg sin egen flotte bane ved Seiersten stadion. Nå får de også et fast tilholdssted innendørs i vinter.

Det er Reidar Stenset på Seiersten skole som har åpnet dørene for modellbil-gjengen. RC-gjengen har bygd opp et flott sosialt miljø med den nye banen, og Stenset ønsker ikke at dette miljøet skal legges brakk i vinter.

Kun elbiler

RC-entusiastene og Reidar Stenset har allerede hatt møte om vinterens aktiviteter. Og allerede på den første samlingen inne var både biler og et par helikoptere i farta i aulaen på skolen. Det blir laget to forskjellige baner innendørs, for å gi tilbud til de med forskjellige bilstørrelser. Men bensinbilene må naurlig nok stå i ro. I aulaen på skolen er det kun elektrobiler som får slippe til.

Mekking og kurs

På Seiersten skole vil det ikke bare bli kjørt med biler. Det snakkes også om «mekke-kvelder», hvor man kan både lære av hverandre og hjelpe til med tekniske utfordringer. Det blir også andre sosiale tiltak som skal knytte bånd på tvers av alder, kjønn og skoletilhørighet. Kurs kan det også bli snakk om.
Det er så langt ikke etablert noen RC-klubb i Drøbnak. Alt styres av en gjeng ildsjeler og entusiaster. Tilbudet er åpent for alle.