Gå til sidens hovedinnhold

– Ikke mitt ansvar

Artikkelen er over 9 år gammel

OSLO: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (bildet) vil ikke blande seg inn i striden om Ski sykehus skal ha eget rehabiliteringstilbud.


Stortingsrepresentant Sylvi Graham (H) fra Oppegård stilte følgende spørsmål til skriftlig besvarelse: Hva gjør statsråden for å forhindre at pasienter i Follo mister et godt opptreningstilbud ved Ski sykehus?

Ansvar

Statsråden skriver at det er det regionale helseforetaket som har ansvar for å organisere hvordan tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten (sykehusbehandling) skal organiseres, og hvor de ulike tjenester skal lokaliseres. Helse Sør-Øst skal altså ta stilling til hvilke tjenester som skal dekkes i det enkelte sykehusområde, hvilke som dekkes av et samarbeid mellom flere sykehusområder, og hvilke rehabiliteringstjenester som bør finnes et sted i regionen.


Helse Sør-Øst opplyser til statsråden at Ahus er opptatt av å sikre kvalitet og styrke i rehabiliteringstilbudet til blant annet pasienter med nevrologiske sykdommer.

Samhandlingsreformen

Strøm-Erichsen er opptatt av intensjonene i Samhandlingsreformen, og at mange kommuner planlegger lokalmedisinsk senter eller andre tverrfaglige tjenester.


– Kommunene kan søke om heldøgns omsorgsplasser i Husbankens investeringsordning. Ordningen gir åpning for at det etableres både langtidsplasser og korttidsplasser, for eksempel rehabiliteringsplasser, skriver statsråden.

– Ansvarsfraskrivelse

Stortingsrepresentant Sylvi Graham er ikke fornøyd.
– Dette er ikke et svar, men ansvarsfraskrivelse. Vi er i ferd med å miste et viktig opptreningstilbud i vårt nærmiljø. Mange mister mulighet for å trene seg opp for å mestre hverdag og jobb. Men statsråden løfter ikke en finger og er mer opptatt av å forsvare systemet, enn å sikre et godt helsetilbud. Det er bare få dager siden kommunalministeren sa at vi må satse mer på rehabilitering, men i realiteten bygger regjeringen Stoltenberg tilbudet ned.