LANGHUS: Rådmann i Ski anbefaler at brukerne skal overta ansvaret for driften av idrettshallene. Langhus får enorme ekstrautgifter og klubbene «rasler med sablene».

– Vi har sett på forslaget fra rådmannen, og har hatt en intern gjennomgang i Langhus. Det viser seg at vi kommer til å få en ekstrautgift på hvert barn på 1300 kroner i året, sier styrelederen i Langhus IL Håndball, Knut Wicklund-Hansen.
– Dette er penger vi ikke har, og det skal mye til for å skaffe et slikt beløp for vel 400 medlemmer, fortsetter han.

Driftsansvar

I forslaget fra rådmann Audun Fiskvik, som skal opp i kommunestyret i midten av desember, går det frem at kommunen ønsker å spare 800.000 kroner i året. Det gjelder fra den dato nye Follotrykk Arena står ferdig.
Rådmannen ønsker da at brukerne overtar renhold, energi, strøm, forsikringer og kommunale utgifter, i tillegg til vakttjenesten klubbene allerede har fått.

Rådmann Fiskvik henviser til et tidligere kommunestyrevedtak om at brukerne skal bidra driftsmessig i den nye hallen. På grunn av tippemidlene må det imidlertid skje i den gamle Langhushallen.

Utfordringer

Forslaget fra rådmann Fiskvik har imidlertid fått klubbene i Ski kommune til å «rasle med sablene». Mandag er det innkalt til et møte mellom Langhus IL og Follo HK. Senere i uken er det også meningen at de øvrige klubbene i Ski kommune skal være med på å komme frem til en felles strategi overfor kommunen. Her er også idrettsrådet tungt inne i bildet.

– Vi har ingen mulighet til å bli med på en slik merutgift. Vi har heller ikke noen foreldregruppe å ty til, sier Follo HKs daglige leder, Daniel Helland Anderson.

Utfordringer

Både Follo HKs daglige leder og styrelederen i Langhus IL Håndball er begge overrasket og oppgitt over at det kommer et slikt forslag.
– Her har vi fått noen utfordringer, og vi har i alle fall ikke blitt presentert noen form for kompensasjon, sier Wicklund-Hansen.

Frykter medlemsflukt

– Er det brukerne som til syvende og sist får regningen?
– Ja. Det er slik det blir – enten gjennom dugnader eller økte medlems- og treningsavgifter, sier LIL-lederen.
 

Går forslaget fra rådmannen gjennom, er Wiklund-Hansen spesielt redd for at foreldre kan «bytte bort» håndballen på grunn av for mye merarbeid og økte kostnader.
– Vi har tross alt et styrevedtak i Langhus at det ikke skal koste for mye å drive idrett. Dette har vi alltid styrt etter, sier han.