SKI/LANGHUS: – Hva er status for den nye hallen på Langhus? Ble klagen fra Lønnheim AS sendt, eller var den et skudd i mørket? spurte Anne Kristine Eikebråten (H) i formannskapet i går.

Ordfører Georg Stub opplyste at den varslede klagen ble sendt inn etter fristens utløp. Men at Kommunenes klageorgan (KOFA) likevel behandler klagen. Men nå skjer det uprioritert, slik at det kan ta sin tid.

ØB har tidligere omtalt saken der Kristiansund-firmaet Lønnheim AS mener de er forbigått i anbudsprosessen.
– Hva skjer hvis de vinner frem? ville Eikebråten vite.
– Det har vært oppstartsmøte med Peab og saken kjøres videre. Kofa kan dømme Ski kommune. Men hadde vi utsatt byggingen, kunne vi også fått et erstatningskrav fra Peab, sa rådmann Audun Fiskvik.
– Er hallen i rute? spurte Aps Hanne Opdan.
– Ja, var det entydige svaret fra ordfører Stub.