Gå til sidens hovedinnhold

Skolesjefen vil ikke blande seg

Artikkelen er over 10 år gammel

SKI: – Når ØB spør om jeg vil blande meg inn i saken, er svaret nei. Men det betyr ikke at jeg ikke snakker med rektor, sier Ekeberg.

Han viser til at det er delegert betydelig myndighet til rektorene ved hver skole.

– Og så lenge de holder seg til lover og forskrifter, er det ingen grunn til at jeg som oppvekstsjef skal blande meg inn.

Les også: Rektor vil kutte julegudstjenesten

– Vanskelig for alle

Ekeberg karakteriserer skolegudstjeneste-striden som en vanskelig sak for alle parter i konflikten.

– Tradisjon skal man ha respekt for. Og at det som er greit i ett lokalmiljø, ikke nødvendigvis er det i et annet.

– FAU har vedtatt en uttalelse hvor det blant annet står at de med dårlig informasjon gis altfor liten mulighet til å gi skolen innspill. Mener du at informasjonen har gått ut for sent?

Overkjørt?

– Rektor har overfor ØB sagt at hun beklager at FAU kom for sent på banen. Det tar jeg til etterretning.

– Har rektor overkjøret FAU og foreldrene generelt når hun kutter skolegudstjenesten før hun informerer?

– Jeg vil ikke si det, men hun har selv påpekt at informasjonen kom sent ut. Skolen har møte i samarbeidsutvalget mandag kveld, og det er FAU-møte tirsdag. Jeg forstår det slik at rektor vil ta med seg innspill fra disse møtene når hun skal bestemme seg.

– Vil du anmode rektor om å gjøre om vedtaket om å kutte skolegudstjenesten?

– Nei, det er det ikke behov for, men jeg kan gi råd, sier kommunalsjefen for oppvekst i Ski kommune.

Samlende

På Udanningsdirektoratets hjemmesider står det at gudstjenester i skoletiden ikke bør gis karakter av semesteravslutning, fordi en avslutning skal være samlende for alle elever.

– Bør de andre rektorene i Ski gjøre som rektor på Kråkstad?

– La meg først bare si at direktoratet ikke er helt entydig. De sier bør, ikke skal når de klargjør rundt praksis ved skolegudstjenester.

Opp i ledergruppen

– Så vil jeg si at vi her i Ski bør trekke lærdom av prosessen på Kråkstad, som er en vanskelig og vond sak for mange. Det er viktig at semesteravslutninger virker avrundende, ikke konfliktskapende, sier Ekeberg, og legger til:

– Dette er en sak som engasjerer og som vi vil drøfte videre. Jeg kommer også til å ta saken opp saken i ledergruppen for skoleverket i Ski.

Les et utdrag av hva folk mener om saken her.

Rektor vil ikke si noe

I går hadde samarbeidsutvalget ved Kråkstad skole et møte om striden rundt julegudstjeneste, etter at rektor Marit Rismyhr varslet at hun vil kutte ut den tradisjonelle gudstjenesten ved juleavslutningen.

– Vi ble enige om en beslutning og den står vi sammen om, sier rektor uten at hun vil si noe om hvilken beslutning de kom frem til.

– Jeg vil ikke si noe før FAU-møtet i kveld, sier hun.

Heller ikke med FAU-leder Reidun Gangdal ville kommentere noe fra møtet.