KOLBOTN: Tre Katie’r og én Jim vil befinne seg på tredjeklasse under jomfruturen, men ettersom de tre Katie-rollene er tildelt seks jenter, deler de på forestillingene. Jim Farrell derimot, som spilles av Fredrik Georg Svang Jansen, er med hver gang.

Småkårsfolk

– Vi kommer fra små kår og reiser på tredje klasse. Drømmen vår er å bli selvstendige arbeidende kvinner, og vi tror denne drømmen skal bli oppfylt i Amerika.
– For oss småkårsjenter er ikke ambisjonene høyere enn for eksempel en jobb som guvernante, forteller, Ingeborg Asbjørnsen. Vi blir kjent med hverandre allerede på kaia, og om bord møter vi Jim Farrell.

Ekte roller

– Det spesielle som gjør det så sterkt å spille i denne musikalen er at rollene er bygget på virkelige personer som var passasjerer om bord på Titanic da den gikk ned. Passasjerlistene er jo tilgjengelige, og det finnes mye informasjon om disse personene. Musikalen er bygget på disse som virkelig var der, forklarer Kari Mette Nordheim.

Fra feststemning til tragedie

– Vi på tredje klasse er gode til å feste, men vi må avslutte nokså tidlig på kvelden for ikke å forstyrre de fine på første og annen klasse, forteller Fredrik Georg, alias Jim .
– Vi kan selvfølgelig danse irsk dans og storkoser oss om bord. Historier fortalt av overlevende etter forliset i 1912 tegner et bilde av at livet om bord var herlig også for passasjerene på tredje klasse.
Flere fortalte at det å reise med Titanic frem til tragedien rammet, var det største og mest opplevelsesrike de noen gang hadde vært med på. Mat var inkludert i billetten, og selv på tredje klasse var det hvite duker på bordene.
– Vi griner mye i annen akt. Vi lever oss sånn inn i rollene, forteller Ingebjørg Haave.
– Det er så mange avskjeder. Så mye trist, sier Fredrik Georg.
– Passasjerene på tredje klasse er kanskje de publikum lettest vil få assosiasjoner til. Mange nordmenn utvandret jo til Amerika på den tiden, og noen av dem reiste nettopp med Titanic, sier Kari Mette.

Det største noensinne

For aktørene i Scenario er den kommende musikalen det største de har gjort på scenen.
– Vi har øvd lenge og er veldig klare til å innta Kolben nå.