Denne blide gjengen åpnet dørene her om dagen. Åspro gir personer med varig nedsatt arbeidsevne et arbeidstilbud tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Åspro i Myrveien 14 har åpen dag en gang i året, men i år ble det litt spesielt. De feiret 25-årsjubileet ikke minst med en stor jubileumsmiddag i Ås kulturhus, der 75 personer var invitert.

– Vi har godt med oppdrag. Jeg kom fra en større bedrift i midten av juni, men her er det mye større variasjon i arbeidsoppdragene, sier daglig leder Thorvald Salte.

Åspro har en svært variert oppdragsmengde med alt fra hygienisk pakking av varepartier, merkestikker, jobbfrukt og mange andre oppdrag.

Daværende Ås arbeidssenter åpnet i februar 1987. I 1991 ble bedriften et AS med eget styre og fikk navnet Åspro AS.

Åspro er en arbeidsmarkedsbedrift som har tiltakene VTA (varig tilrettelagt arbeid), APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet), AB (arbeid med bistand) og Grønt arbeid på Sand gård i Enebakk. VTA har 35 plasser i Myrveien 14.

- VTA skal gi personer med varid nedsatt arbeidsevne et arbeidstilbud tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Det er et tilbud for innbyggere i Follo-regionen, spesielt fra Ås kommune. Tiltakene APS og AB skal bistå mennesker som trenger å styrke sine muligheter til å kommeut i arbeid og/eller utdanning. Grønt arbeid er et strukturert og formalisert arbeidsmarkedstiltak for personer med psykiske lidelser som tar utgangspunkt i gården som en ressurs, opplyser veileder Thomas T. Edholm.

Åspro utvidet i 2005 med APS med 13 plasser og AB med 24 plasser. Grønt arbeid startet i 2009. Åspro er tiltaksarrangør for Nav arbeid. Det vil si av syv lokale Nav-kontorer søker inn personer enten til arbeid i VTA, kartlegging i APS eller bistand ut mot ordinær jobb.

Det står mer om Åspro i tirsdagens papirutgave av ØB.