ÅS: I morgen blir en stor dag for Ås. Da kommer landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum for å ta det første spadestikket ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås.

Største utbygging noen gang

Sammenslåingen av Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges Veterinærhøyskole til ett universitet, er den største samlede utbyggingen i universitets- og høyskolesektoren her i landet noen gang.Det skal i alt bygges 74.800 kvm med arealer til den totale kostnadsrammen er på 6,3 milliarder kroner. I revidert nasjonalbudsjett før sommeren, ble startbevilgningen på 53 millioner gitt.

Husdyrforsøk først ut

Den første bygningen som skal reises er Senter for Husdyrforsøk (SHF). Det er fordi dagens senter må rives for å gi plass til de nye veterinærbygningene.

SHF er en sentral arena for utdanning og forskning og skal tilrettelegge for husdyrforsøk og undervisning på de tradisjonelle husdyrrasene. Det skal etableres et rasjonelt og miljøvennlig anlegg som har stort fokus på dyrevelferd.

Senteret får et brutto bygningsareal på c. 12.000 kvm og skal være ferdigstilt til januar 2015. Prislappen på dette senteret alene er 355,7 mill. kroner.

Spaden i jorden

Tirsdag 3. september markeres starten på byggearbeidene ved at landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum tar de første spadestikket.

Fra 1. januar 2014 skifter UMB navn til NMBU og får da også felles rektorat og administrasjon. 1. januar 2018 skal veterinærene være på plass på Ås.