Gå til sidens hovedinnhold

– Mer mat og reinere vann er en vanskelig kombinasjon

Artikkelen er over 8 år gammel

ÅS: Stortinget har vedtatt at matproduksjonen skal økes med en prosent hvert år i 20 år fremover. Samtidig skal bøndene være med å sørge for rent vann i kranene våre. Dette var hovedtemaet for mandagens møte i Ås, som hadde overskriften, matproduksjon i et skiftende klima, hvor også den "nye" kalkulatoren for fosforindeks ble demonstrert og diskutert.

Morten Ingvaldsen, landbruksdirektør i Oslo og Akershus var hovedtaler på møtet som klarte å samle nesten hundre deltakere fra landbruket i Follo.

Vanskelig å få til alt

Ingvaldsen var klar på at de krav som settes fra styrende myndigheter hvor bøndene på den ene siden skal øke matproduksjonen samtidig som de skal stoppe all avrenning av fosfor fra jordlappene til drikkevannskildene i Follo, kan skape frustrasjon. De må selvfølgelig gjøre det som står i deres makt til å få ned avrenning fra dyrket mark, men det kan være en vanskelig balansegang, sier Ingvaldsen. Det er jo slik at hvis gårdbrukerne for eksempel sier ja til ikke å pløye på høsten, vil de få tileggsstøtte fra staten sammen med produksjonsstøtten. Men det som blir konsekvensen av en slik ordning hvor høstpløyingen blir utsatt, er jo at den dyka marka blir dårligere egnet for matproduksjon året etter. Med slike tiltak vil det nærmest bli håpløst for myndighetene å innfri målet om produksjonsøkning i jordbruksnæringen, sa Ingvaldsen til ØB før diskusjonen var ordentlig i gang.

– Min jobb er å sørge for at dere får de nødvendige opplysningene som skal til for at dere får gjennomført Stortingets vedtak. Men det er også min oppgave å sørge for at de bestemmende myndigheter får tilbakemelding på hvordan hverdagen blir for dere som sørger for matproduksjonen her i landet, og dere kan være trygge på at det blir gjort, sa Ingvaldsen til de mange fremmøtte.

Pilotprosjekt i gang

Det er statt i gang et pilotprosjekt, hvor blant annet gårdbruker Tom Wetlesen fra Nordby i Ås er en del av. Per i dag mangler det kompetanse på område avrenning av fosfor og erosjon som er avrenning til vassdrag i nærheten. Alle bønder er i dag forpliktet til å sjekke sin egen jord og det skal tas jordprøver jevnlig (hvert 5. - 8. år). Det er heller ikke kostbart å gjennomføre dette. For at bonden skal være sikker på at hele jordstykket er undersøkt skal det tas cirka 10 prøver per 100 dekar og hver prøve koster cirka 135 kroner.

– Jeg har bare gode erfaringer med den nye "kalkulatoren" sa gårdbruker Tom Wetlesen. Jeg er sikker på at dette vil bli et viktig verktøy for oss bønder i fremtiden. Jeg ser optimistisk på fremtiden avsluttet kornbonden fra Ås.