Gå til sidens hovedinnhold

– Uheldig at rådmannen ikke har hatt ressurser til å prioritere Breivoll-saken

Artikkelen er over 8 år gammel

ÅS: Rådmannens innstilling om å ta saken om forlengelse av leieforholdet på Breivoll gård til orientering, falt ikke i god jord i formannskapet i går kveld. 

– Det var ikke dette vi bestilte, sier ordfører Johan Alnes.

Rådmannens oppdrag etter et kommunestyrevedtak i mai 2011, var å avklare hva slags lokaler en eventuelt ny låve kan inneholde. Dessuten skulle også sambruken mellom BKM og andre interessenter avklares. Samtidig skulle Stiftelsen Breivoll gård legge frem en plan for alternativ til dagens drift av gården.

Kritikk av rådmannen

– Dette er en sak med stor interesse. Og en viktig sak. Da synes vi det er uheldig at rådmannen skriver i sin innstilling at hun ikke har hatt ressurser til å prioritere saken. Å nedprioritere denne saken er ikke akseptabelt, sier Ivar Ekanger (A).

På vegne av Arbeiderpartiet la han frem et forslag til vedtak i tre punkter som senere ble utvidet til fire. Hele forslaget ble vedtatt, også første punkt der rådmannen kritiseres for ikke å ha fulgt opp et viktig politisk vedtak. 

Formannskapet krever nå at rådmannen innen 1.april kommer tilbake med en egen sak til hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret. Her må mulighetene for at Breivolls Venner kan få tilgang til Breivoll i perioden 2013 til 2018 vurderes slik at dette tas opp med BKM før dagens avtale utløper 1. mai i år.

Honnør til politikerne

–  Vi er fornøyde med utfallet i formannskapet. Nå må rådmannen gjøre det hun skulle ha gjort. Honnør til politikerne som sier ifra og gir rådmannen en klar melding om at slik saksbehandling vil de ikke ha. For oss ser saken lysere ut enn på lenge, sier Rikke Soligard i Breivolls Venner.

Hun mener det er bra at politikerne vil se på muligheten for at BV får være på gården.

–  Det er viktig at prosessen blir skikkelig, både for oss og for BKM, sier hun.

For Breivolls Venner er det viktig å få tilgang til lokaler på Breivoll for å åpne en kiosk. Inntektene skal sikre at de har kapital ved eventuell overtagelse i 2018.

Positivt fra BKM

Dagfinn Lindberg i Brunstad Kristelige Menighet var tilhører på møtet. Han ser det som positivt at det nå blir en dialog.
–  Slik saken nå er vedtatt, er det riktig og viktig. Men det er klart at vi også ønsker en snarlig avklaring om fremtiden på Breivoll, sier han.

Menigheten la allerede for to år siden frem en plan for videre drift av gården.