Gå til sidens hovedinnhold

NHO: – Hoderystende vedtak av Ås kommune

Artikkelen er over 7 år gammel

ÅS: NHO raser etter onsdagens vedtak i formannskapet i Ås kommune. De mener det er på tide at kommunen viser solidaritet med alle brukerne av E18 og ikke bare tenker på seg selv.

Rådmannens forslag lød slik: "Det gis prinsipiell tilslutning til at videre planlegging samt utbygging av E18 på strekningen Retvet - Vinterbro, inklusive ombygging av Vinterbrokrysset mellom E6 og E18, delfinansieres med bompenger. Fastsetting av endelig bompengeordning skjer på grunnlag av en mer detaljert bompengeutredning. Statens vegvesen legger fram endelig forslag til bompengeordning med takster når det foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen E18 Retvet - Vinterbro, inklusive Vinterbrokrysset".

Det er dette forslaget formannskapet ikke kunne gi sin tilslutning til. De fleste mente forslaget var for upresist i sin utforming.

Både regiondirektør Nina Solli, NHO Oslo og Akershus og regiondirektør Espen Nøklebye Evensen i NHO Østfold uttaler seg sterkt i et innlegg på NHOs nettsider.

"- Nå må politikerne løfte blikket, og ta hensyn til hva som er viktig for næringslivet i hele regionen, og ikke bare tenke på Ås kommune, sier regiondirektør Nina Solli, NHO Oslo og Akershus.  - Vi husker alle oppstyret for et par år siden, da kommunestyret i Ås holdt på å stoppe hele utbyggingen av E18 fordi politikerne ønsket å få utredet alternativt trasevalg. Nå står vi en ny skillevei, og formannskapet vurderer vedtak som kan forsinke Europaveien, sier Solli.

Les også: – Uakseptabelt at lokaltrfikken skal finansiere ny E18 i Ås

Også i Østfold er næringslivets største interesseorganisasjon skuffet og hoderystende.  -Det er tid for Ås å vise solidaritet med alle brukerne av E18, og ikke minst innbyggerne i de øvrige kommunene som har akseptert at bompenger er eneste måten å få en trygg E18 på, sier regiondirektør Espen Nøklebye Evensen i NHO Østfold. - Hvis Ås kommune har ambisjoner om å bli et knutepunkt, må politikerne ta ansvar og hensyn til hva som er viktig for hele regionen. Ås er vertskap for et av landets mest spennende universitet og vil nyte godt av flere milliarder kroner i statlige investeringer. Da forventer vi litt større tanker derfra, fremhever Evensen.

- NHO er i utgangspunktet enig med alle de som mener at veisystemet burde være fullfinansiert av myndighetene. Medlemmene våre har imidlertid ikke råd til den sendrektigheten som full offentlig finansiering medfører. Derfor har man akseptert bompengeløsninger for E6 og E18, slik man har sett seg nødt til andre steder. Alternativet til utbygging koster rett og slett for mye i kø, sårbarhet, uforutsigbarhet og trafikk usikkerhet. Særlig det siste bør også engasjere selv den mest innbitte bompengemotstander.  Vil Ås ha en mer trafikksikker europavei gjennom kommunen eller ikke, spør Espen Evensen."

Krf sin representant i kommunestyret, Morten Lillemo har ingen intensjon om å stoppe nye E18, men ønsker å se på hvor nye bomstasjoner blir plassert.

– Vi har blitt bedt om å fatte et prinsippvedtak angående bompengefinansiering. Vi er redd for at en bomstasjon vil føre til store trafikale problemer på det lokale veinettet i kommunen. Vi kan ikke sitte å se på at et lokalsamfunn blir rasert på grunn av en ny E18, sier Lillemo.

Morten Lillemo ønsker i denne saken at staten bidrar med mer penger. Dette til tross for at stortinget har fattet et vedtak om at slike veiprosjekter skal fordeles 50/50 mellom statlige midler og bompenger.

Ordfører Johan Alnes er ikke overrasket over reaksjonene som er kommet etter onsdagens møte.

– Jeg tror nok at flertallet i kommunestyret tenker mest på seg selv og mindre på regionen forøvrig. Jeg mener det er helt uakseptabelt å ikke støtte bompengefinansiering, sier Alnes.

Ordfører Alnes håper på et møte med fylkesordføreren før saken skal opp i kommunestyret. Der håper han å få med seg nye og viktige innspill til debatten.

Kommentarer til denne saken