Gå til sidens hovedinnhold

– Uakseptabelt at lokaltrafikken skal finansiere ny E18 i Ås

Artikkelen er over 7 år gammel

Nok en gang sier Ås-politikerne seg uenige med Statens vegvesens forslag om bompengefinansiering av nye E18. Det kan i verste fall sette en stopper for hele prosjektet.

ÅS: Politikerne i Ås mener det er feil at lokaltrafikken som ikke benytter E18 skal være med på å finansiere veiutbyggingen gjennom kommunen.

Onsdag kveld vedtok formannskapet ikke å gi prinsipiell tilslutning til at den videre planleggingen samt utbyggingen av E18 på strekningen mellom Retvet og Vinterbro inklusiv ombygging av Vinterbrokrysset, blir delfinansiert med bompenger under de forutsetningene som blir beskrevet i notatet fra Statens vegvesen.

Aksepterer ikke lekkasje

Formannskapet mener at notatet skisserer en uakseptabelt stor trafikklekkasje til lokalveinettet.

- Vi kan ikke akseptere at innbyggerne må betale for å levere barn i barnehagen eller besøke gamle foreldre på sykehjemmet, sa Sps Marianne Røed.

Fremskrittspartiet er prinsipielt imot bompenger, og Arne Hillestad mener at Statens vegvesen ikke kan gå videre med prosjektet hvis det ikke blir bompengefinansiering.

- Vi vil ikke ha bomstasjoner, og greier oss med en mellom Akershus og Østfold. Bomstasjoner på E18 vil lede så mange biler inn i sentrum at vi vil drukne i biler. Ås kommune har ikke bruk for veien, sa han og støttet forslaget fra KrF om ikke å slutte seg til videre planlegging slik den er skissert fra Statens vegvesen.

Han støttet forslaget om at den statlige finansieringsandelen økes.

Bompenger blir tvunget frem

Morten Lillemo (KrF) har vanskelig for å se for seg en utbygging uten bompengefinansiering.

- Det må finnes en teknologi som skiller mellom lokaltrafik og annen trafikk, mente han.

Egil Ørbeck (H) støttet heller ikke rådmannens innstilling om å gi prinsipiell tilslutning til at den videre planleggingen og utbyggingen delfinansieres med bompenger.

- Jeg tror ikke det er mulig å overleve for det politiske partiet som går inn for bompenger, sa han.

Med tidligere vedtak som blant annet har utsatt utbyggingen av nye E18, kom ordfører Johan Alnes med et hjertesukk:

- Kommer vi ut med et vedtak som stopper prosjektet, vil inntrykket av at Ås legger seg på tverke når det gjelder nasjonale anlegg, bare blir forsterket, sa han og viste til lederen i dagens utgave av Aftenposten.

Saken skal behandles i Ås kommunestyre 19. november.

Til Østlandssendingen sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen at de ikke kan gå videre med prosjektet dersom politikerne sier nei.

– Hvis kommunene sier nei til bompenger, tar de bort grunnlaget for videre arbeid fordi finansiering ikke er på plass. I verste fall kan det bli full stopp med arbeidet med ny E18, sier Amundsen.