YTRE ENEBAKK: Det ble en munter og uhøytidelig nyåpning av Steinkistedammen over Tangenelva i Ytre Enebakk. Ordfører Tore Tidemann kunne stolt klippe over snoren. Et tyvetall mennesker hadde møtt opp for å markere åpningen av den nye broen, som Enebakk historielag som har gjenreist med god økonomisk hjelp av kommunen. Det var etter at noen tråkket igjennom en planke i broen i våres at restaureringsplanene ble satt i gang for fullt, forteller nestlederen av historielaget, Åse Killerud.
– Vi ville egentlig ha broen ferdig til skolestart, men det klarte vi ikke helt. Det er mange som bruker denne broen. Den er faktisk nyttig også og har ikke bare en symbolsk verdi. Tangenelva er en del av Morsavassdraget. Steinkistedammen kan dateres flere hundre år tilbake, til tiden da vannet drev sagene litt lengre ned i elven, forteller Killerud.
Historielaget har byttet ut samtlige bord på broen i løpet av sommeren, reparert tømmerfundamentet og satt opp nytt rekkverk. Lagets medlemmer har også rensket opp i demningen og begynt ryddearbeid på stiene langs Tangenelva.
Den forrige broen over Tangenelva varte bare i ti år før den ble for råtten til å gå på. Denne gangen har historielaget brukt impregnert trevirke og håper at broen denne gang vil litt lengre.